Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse för främjande av äldres aktivitet och hälsa 2019


Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2019 är den totala stipendiesumman 400 000 kr.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För anställda vid Hälsohögskolan finns möjlighet att söka stipendium omfattande 50% forskningstid för ett år i taget.

Två tillfällen för samverkan kring ansökningar

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds två tillfällen under hösten där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar:

  • Onsdagen den 11 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 2 oktober kl. 17.00-19.00

Anmälan till dessa samverkanstillfällen skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan de ska äga rum.

Kontaktpersoner

Kontaktperson för samverkan med forskare/student vid Hälsohögskolan:

Anita Björklund
E-post: Anita.Bjorklund@ju.se
Telefonnummer: 0708-261250

Kontaktpersoner för samverkan med extern entreprenör/yrkesverksam:

Monica Pärson

E-post: Monica.Parson@jonkoping.se

Telefonnummer: 036-102317

Lena Jönsson

E-post: Jonsson.Lena51@gmail.com

Telefonnummer: 073-3502048

Ansökan

Ansökan skickas via e-post till registrator@ju.se senast fredagen den 11 oktober.
Märk ärendet Aktiestinsen, diarie nummer JU 2019/1001-65.

Dokument

Ansökningsblankett till Aktiestinsens stipendiefondWord

StadgarPDF

Råd och anvisningarPDF

Återrapportering till Aktiestinsens stipendiefondWord

Sidan uppdaterad 2019-08-19

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2019-08-16
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information