Praktik, VFU och NFK

Studenterna vid  Jönköping University får tidigt kontakt med sitt framtida yrkesområde genom olika former av praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och näringslivsförlagda kurser (NFK).

Internship (kvalificerad praktik)

Flera av Jönköping International Business Schools program på så väl grund- som avancerad nivå erbjuder möjligheten för studenterna att göra ett internship under 10 eller 20 veckor under sin valbara termin. 

Läs mer om intership här.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

På Högskolan för lärande och kommunikation och Hälsohögskolan ingår praktik genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i samtliga program. Högskolan för lärande och kommunikation samarbetar med över 1000 skolor och förskolor och andra arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Hälsohögskolan samarbetar med cirka 360 avdelningar och institutioner inom både kommuner och landsting. 
Läs mer om VFU på MKV-programmet PDF(pdf)
Läs mer om VFU på Internationellt arbete (Studentwebben)

Näringslivsförlagd kurs (NFK)

Näringslivsförlagd kurs är en kurs där studenterna vid Tekniska Högskolan har 5-10 veckors praktik hos ett företag. Praktikens omfattning beror på vilket program och inriktning de läser. Kursen genomförs vanligen under vårterminen i årskurs två för grundutbildningarna och på avancerad nivå under höstterminen år två.
Läs mer om NFK

Sidan uppdaterad 2018-04-09

Näringsliv och samhälle
Sidan uppdaterad 2010-09-23
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information