Program

Under dagen kommer postrar finnas utställda i Arkaden:

Läsa, skriva och räkna i Jönköpings kommunPDF

Victoria Bülow, Britt Edén Heinonen & Frida Elmgren (Elevhälsoenheten) samt Ulrika Martinsson, Maria Sparf & Pernilla Söderberg (Utvecklingsenheten)

Biblioteket i centrum - Ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarier och lärare på Erik DahlbergsgymnasietPDF

Ulrika Boström & Emmelie Ernst, Jönköpings kommun

Presentation av interventionsstudier i matematik IV

Grundlärarstudenter (F-3 & 4-6)


08:30-09:00 Arkaden (HLK-foajén), entréplan
- Registrering

09:00-09:30 sal Hc 218, plan 2
- Välkomsthälsning 

Marie Öhman - vd Högskolan för Lärande och Kommunikation

Göran Isberg- utbildningsdirektör Jönköpings kommun
- Presentation av ULF-verksamheten
Jesper Boesen- HLK

09:30-10:30 sal Hc 218, plan 2
- Fjärde generationens skolutveckling Daniel Sundberg


10:30-11:00 Arkaden (HLK-foajén), entréplan
- Gemensam fika


11:00-12:00
- Parallella seminarier / Spår 1a - sal Hb 220,
plan 2

Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegården PDF- Mikael Gustafsson, HLK

Vad gör barn och personal i förskolan? Systematiska observationer på 78 förskoleavdelningarPDF - Frida Åström, HLK

- Parallella seminarier / Spår 1b - sal Hc 218, plan 2

Vad kan de elever som kan? En skolas väg till hållbart kollegialt lärande PDF- Anna Fredin, Tranås kommun

Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study—en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetensPDF - Pernilla Mårtensson, HLK

Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015–2019PDF - Rebecka Florin Sädbom & Johan Bäcklund, HLK

- Parallella seminarier (workshops 30 min) / Spår 1c - sal Hb 117, entréplan

Hur kan man jobba med textuniversumet Ronja Rövardotter i årskurs F-3?PDF- Anneli Wahlsten & Anki Källman, Mullsjö kommun samt Anette Svensson, HLK

Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskola och förskoleklassPDF - Karin Renblad & Josefin Rostedt, HLK samt Katarina Ståhlkrantz, Ulrika Ärlig & representant från förskoleklass, Habo kommun


12:00-13:00 Arkaden (HLK-foajen), entréplan
- Gemensam lunch


13:10-14:10
- Parallella seminarier / Spår 2a - sal Hb 220, plan 2

Matematik i förskoleklassen VA-MERPDF - Anna-Lena Ekdahl, Birgitta Lundberg & Klara Kerekes, HLK

Flerstämmig undervisning i förskolan (huvudmannanivå)PDF - Annika Ebefors & Marita Davidsson, Jönköpings kommun

Flerstämmig undervisning i förskolan – Hur kan den gestaltas i verksamheten?PDF- Monika Jidefur, Susanne Lundberg & Edita Sabanovic, Jönköpings kommun

- Parallella seminarier / Spår 2b - sal Hc 218, plan 2

Läsförmåga och betyg i årskurs 7 - En kvantitativ studie om ordavkodningsförmågans och läsförståelseförmågans samband med betyg i svenska och matematik PDF- Lena Junhammar & Åsa Berglund, Jönköpings kommun

Skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning PDF- Marie Ylenfors, Jönköpings kommun

Slå för dig själv eller lägg dig i graven - relation är en av grunderna för lärandePDF - Ann-Catrine Brandén och Susanne Lindén, SiS Ungdomshem Stigby

- Parallella seminarier / Spår 2c - sal Hb 117, entréplan

Lärares uppfattningar av hur undervisningen kan utformas för att utveckla elevers förmåga att föra skriftliga historiska resonemangPDF - Helene Hugo, Jönköpings kommun/HLK

Narration i historieundervisningen i grundskolan – möjligheter och utmaningarPDF - Anders Dybelius, HLK

I am magic! Om den obligatoriska programmeringsundervisningen i svensk grundskolaPDF - Maria Sparf, Jönköpings kommun


14:10-14:20 Förflyttning till sal Hc 218, plan 2

14:20-15:00 sal Hc 218, plan 2

- Early Childhood Development in an International Context Dale Clark Farran


15:00-15:30 Arkaden (HLK-foajén), entréplan
- Gemensam fika


15:30-16:30 sal Hc 218, plan 2
- Att leda skolutveckling i en mångkulturell kontext Hamid Zafar

16:30-16:45 sal Hc 218, plan 2
- Gemensam summering; framåtblick och avslutning
Jesper Boesen - Högskolan för lärande och kommunikation

Sidan uppdaterad 2019-11-08

Sidan uppdaterad 2019-08-22
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information