Presentationer 2019

Här nedan finner du presentationer från 2019 års konferens.

VälkomsthälsningPDF Göran Isberg Utbildningsdirektör Jönköpings kommun

Presentation av ULF-verksamhetenPDF Jesper Boesen, HLK/Jönköping University


Keynote 1: Fjärde generationens skolutvecklingPDF Daniel Sundberg

Keynote 2: Early Childhood Development in an International ContextPDF Dale Clark Farran

Keynote 3: Att leda skolutveckling i en mångkulturell kontextPDF Hamid Zafar


Poster:

Läsa, skriva och räkna i Jönköpings kommunPDF Victoria Bülow, Britt Edén Heinonen & Frida Elmgren (Elevhälsoenheten) samt Ulrika Martinsson, Maria Sparf & Pernilla Söderberg (Utvecklingsenheten)


Seminarier & workshop:

Samverkan och urvalsprocess angående åtgärder med syfte att utveckla ekosystemtjänster på förskolegårdenPDF Mikael Gustavsson, HLK/Jönköping University

Vad kan de elever som kan? En skolas väg till hållbart kollegialt lärandePDF Anna Fredin, Tranås kommun

Vad gör barn och personal i förskolan?PDF Frida Åström, HLK/Jönköping University

Skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivningPDF Marie Ylenfors, Jönköpings kommun

Att designa och förändra matematikuppgifter i learning study—en modell för att utveckla lärarstudenters yrkeskompetensPDF Pernilla Mårtensson, HLK/Jönköping University

Övningsskola eller inte? Slutsatser från utvärderingsarbetet med övningsskolorna åren 2015–2019PDF Rebecka Florin Sädbom & Johan Bäcklund, HLK/Jönköping University

Hur kan man jobba med textuniversumet Ronja Rövardotter i årskurs F-3?PDF Anneli Wahlsten & Anki Källman, Mullsjö kommun

Professionsdriven skolutveckling med fokus på förskola och förskoleklassPDF Karin Renblad & Josefin Rostedt, HLK samt Ulrika Ärlig, Habo kommun

Flerstämmig undervisning i förskolan – huvudmannanivåPDF Annika Ebefors & Marita Davidsson, Jönköpings kommun

Flerstämmig undervisning i förskolan – Hur kan den gestaltas i verksamheten?PDF Monika Jidefur, Susanne Lundberg & Edita Sabanovic, Jönköpings kommun

Läsförmåga och betyg i årskurs 7PDF Lena Junhammar & Åsa Berglund, Jönköpings kommun

Slå för dig själv eller lägg dig i graven - relation är en av grunderna för lärandePDF Ann-Catrine Brandén och Susanne Lindén, SiS Ungdomshem Stigby

I am magic! Om den obligatoriska programmeringsundervisningen i svensk grundskolaPDF Maria Sparf, Jönköpings kommun

Sidan uppdaterad 2019-11-21

Sidan uppdaterad 2019-11-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information