Jonelija Zelic

Universitetsadjunkt kemiteknik

Avdelningen för Matematik, Fysik och Kemi , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Civilingenjör


Skyddsombud
Miljöansvarig