Stefan Sandqvist

Avdelningschef

Ekonomi , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K4075
Telefon
+46 36-10 1091
SMS-nummer
+46 72-571 18 40
Signatur/Kortnamn
SANSTE
Schema
Ändra din information

Nämnder, råd m.m.