Sonny Johansson

Universitetsadjunkt

Avdelningen för Datateknik och Informatik , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Filosofie magister


Programansvarig IT-infrastruktur och nätverksdesign