Paola Johansson

Biträdande Bibliotekschef
Bibliotek , Högskoleservice
Filosofie magister

Artikel

Johansson, P. (2006). Forskningsbibliotek i samverkan med samhället: ett exempel från Jönköping InfoTrend: Nordisk tidskrift för informationsspecialister, 61(2), 53-56.

Konferensbidrag

Lorentzi, M., Johansson, P., Williams, P. (2011). Building a university library web site for Victor - an example of the personas method. Qualitative and quantitative methods in libraries, QQML 2011, international conference, May 24-27, 2011, Athens Greece.