Peter Johansson

Universitetslektor byggnadsteknik , inriktning byggnadskonstruktion

Tillförordnad Avdelningen för Byggnadsteknik och Belysningsvetenskap , Tekniska Högskolan i Jönköping AB

Teknologie doktor


Programansvarig Sustainable Building Information Management

Kontakt

Rum
E3131
Telefon
+46 36-10 1563
Signatur/Kortnamn
JPET
Schema
Ändra din information

Artikel

Jalilzadehazhari, E. Johansson, P. Johansson, J. Mahapatra, K. (2017). Application of analytical hierarchy process for selecting an interior window blind. : Taylor & Francis More information
Johansson, P. Kliger, R. (2007). Knowledge reuse in the design of steel connections using 2D-CAD drawings. More information
Johansson, P. Popova, M. (2002). Case-based Design Using Weakly Structured Information. More information

Artikel, forskningsöversikt

Davoodi, A. Johansson, P. Henricson, M. Aries, M. (2017). A Conceptual Framework for Integration of Evidence-Based Design with Lighting Simulation Tools. : MDPI More information

Avhandling

Johansson, P. (2000). Case-Based Structural Design –using weakly structured product and process information. : Chalmers University of Technology, Division of Steel and Timber Structures, Publ. S 00:7, Göteborg, Sweden More information

Konferensbidrag

Davoodi, A. Johansson, P. Enger, J. (2014). Comparison of lighting simulation tools with focus on lighting quality. Frankfurt: More information
Linderoth, H. Johansson, P. Granath, K. (2014). The role of bim in preventing design errors. More information
Johansson, P. Bruun, C. (2013). Value Driven Briefing Process using ICT. More information
Bruun, C. Johansson, J. Granath, K. (2012). Value driven ICT for the briefing process. More information
Johansson, P. Granath, K. (2010). Using Construction Deficiency Reports and Product Models as Systematic Feedback to Avoid Design Errors Caused by Lack of Knowledge. More information
Popova, M. Johansson, P. Lindgren, H. (2002). An Integrated Platform for Case-based Design. More information
Popova, M. Johansson, P. Edlund, B. Lindgren, H. (2002). Case-Based Design Process. More information
Popova, M. Johansson, P. Lindgren, H. (2001). Case-Based Reasoning and Information Structures in Collaborative Design. More information
Popova, M. Johansson, P. Lindgren, H. (2001). Case-based Reasoning in Collaborative Design. More information
Johansson, P. Popova, S. (1998). Case-Based Design Process Facilitating Collaboration and Information Evolution. Lecture notes in computer science. Berlin: Springer More information
Johansson, P. Edlund, B. (1997). Analogical reasoning using Design Calculation Documents. Raportti / Tampereen teknillinen korkeakoulu, rakennustekniikan osasto, rakennusstatiikka. Tampere: Tampere University of Technology More information
Johansson, P. Edlund, B. (1997). Case-Based Structural Design. Helsinki: Association of Finnish Civil Engineers More information
Edlund, B. Johansson, P. (1996). Reusing of design calculation documents. Glasgow: Dep. of Civil Engineering, Univ. of Strathclyde More information

Rapport

Granath, K. Johansson, P. (2015). Verifiering av krav och värden. JTH research report. More information
Melander, A. Johansson, P. Lennartsson, M. Elgh, F. Achtenhagen, L. Vimarlund, V. Granath, K. Hellborg, G. (2014). Entreprenöriell produktframtagning för industriellt byggande. SHS - rapport. Växjö: Smart Housing Småland More information
Johansson, P. (2013). Svensk sammanfattning av projektet ValPro. JTH research report. Jönköping: Tekniska högskolan More information
Johansson, P. Ryd, N. Johansson, B. Granath, K. (2009). Byggherre-ICT. Stockholm: Byggherrarna More information
Andersson, R. Björk, B. Ekholm, A. Johansson, P. (2008). FoU-program för ICT i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge. JTH research report. Jönköping: Tekniska högskolan More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information