Tim Heikkinen

Doktorand

Produktutveckling kan definieras som en affärsprocess där en marknadsmöjlighet omvandlas till en produkt, som är tillgänglig för försäljning. Genom hela denna process arbetar flera discipliner som skapar, modifierar, och återanvänder produktinformation, så som krav, konceptuella beskrivningar, funktionella attribut, geometriska parametrar, begränsningar, etc. Samarbete mellan dessa discipliner är väsentligt eftersom de ofta arbetar med samma produktinformation men med olika mål, vilket ofta resulterar i motstridigheter. Produktutveckling är därför ofta en iterativ process och drivs av en ökad efterfrågan för kundanpassning och integrering av nya komplexa teknologier.

Tim Heikkinens forskning fokuserar på att utveckla datorbaserade metoder och verktyg för att stödja samarbetet mellan olika discipliner inom produktutvecklingsprocessen. Genom att utöka den traditionella produktinformationen, så som 3D CAD modeller, med multidisciplinär information så kan den utgöra en kärna inom en automatiserad process. 

Artikel

Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2020). Multidisciplinary design automation – A conceptual framework for working with product model extensions International Journal of Agile Systems and Management, 13(1), 28-47.
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2020). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified Computer-Aided Design and Applications, 17(5), 936-947.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use Computer-Aided Design and Applications, 15(4), 509-519.

Doktorsavhandling

Heikkinen, T. (2021). Extended product models supporting multidisciplinary design automation (Doctoral thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering).

Konferensbidrag

Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F. (2019). Incorporating Design for Additive Manufacturing in Multidisciplinary Design Automation – Challenges Identified. CAD'19, Singapore, June 24-26, 2019..
Stolt, R., Elgh, F., Heikkinen, T. (2019). Design and Evaluation of Aerospace Components for SLM. Amsterdam: IOS Press, 26th ISTE International Conference on Transdisciplinary Engineering, held at the University of Tokyo, Kashiwa Campus, July 30 – August 1, 2019, Japan.
Stolt, R., Heikkinen, T., Elgh, F. (2018). Integrating Additive Manufacturing in the Design of Aerospace Components. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Elgh, F., Johansson, J., Stolt, R., Lennartsson, M., Heikkinen, T., Raudberget, D. (2018). Platform Models for Agile Customization – What's Beyond Modularization?. 25th ISPE International Conference on Transdisciplinary EngineeringIntegrating (TE2018), 3-6 July, Modena, Italy.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2018). Extended design assets enabling automated tool development as a part of a product platform approach. 15th International Design Conference - DESIGN 2018, May 21st-24th, 2018, Dubrovnik, Croatia.
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Review of CAD-model Capabilities and Restrictions for Multidisciplinary use. CAD'17, Okayama, August 10-12, 2017..
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2017). Extended CAD-models – State of Practice within Three Companies. IEEM2017, International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 10-13 December, 2017, Singapore.
Stolt, R., Johansson, J., André, S., Heikkinen, T., Elgh, F. (2016). How to Challenge Fluctuating Requirements: Results from Three Companies. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Heikkinen, T., Stolt, R., Elgh, F., Andersson, P. (2016). Automated Producibility Assessment Enabling Set-Based Concurrent Engineering. Proceedings of the 23rd ISPE Inc. International Conference on Transdisciplinary Engineering, Parana, Curitiba, October 3–7, 2016..
Heikkinen, T., Johansson, J., Elgh, F. (2016). Assessment of Simulation Ready CAD Models in a Set Based Concurrent Engineering Context. DESIGN 2016, 14th International Design Conference.

Licentiatavhandling

Heikkinen, T. (2018). Multidisciplinary design automation: Working with product model extensions (Licentiate thesis, Jönköping: Jönköping University, School of Engineering).

Övrigt