Sofi Fristedt

Universitetslektor arbetsterapi

Programansvarig master/magister
Avdelningen för rehabilitering , Hälsohögskolan

Doktorsexamen i arbetsterapi


Sofi Fristedt är huvudsakligen intresserad av män och kvinnors vardagliga resmöjligheter (community mobility) framför allt i senare delen av livet. Community mobility är en viktig aktivitet som främjar delaktighet i andra aktivitet och samhällslivet,  vilket i sin tur antas främja hälsa och välbefinnande. Community mobility var även fokus för hennes avhandling. I sin avhandling studerade hon äldres önskade och faktiska resmöjligheter samt subjektiva perspektiv på community mobilitet och delaktighet. Slutligen identifierades faktorer som var associerade med community mobility vid en viss tidpunkt och förknippade med förändring över 13 års tid.

Sofi är också intresserad av förbättringskunskap inklusive implementering av evidensbaserad praktik (EBP) och utvärdering. Som en del av detta intresse har hon bland annat varit delaktig i översättningen till svenska av utvärderingsinstrument AusTOMs för arbetsterapeuter.

Nyckelorden i forskningen är: community mobility (vardagliga resmöjligheter), delaktighet i aktivitet, hälsa och välbefinnande samt EBP och utvärdering.

Antologibidrag

Fristedt, S. (2011). Funktionellt åldrande.. Stockholm: Gothia Förlag AB More information
Fristedt, S. Wretstrand, A. (2010). Äldre mäns och kvinnors perspektiv på mobilitet och delaktighet. Trondheim: Tapir Akademisk forlag More information

Artikel

Areskoug Josefsson, K. Fristedt, S. (2017). Occupational therapy students’ views on addressing sexual health. : Taylor & Francis More information
Wagman, P. Björklund, A. Johansson, A. Fristedt, S. (2017). Descriptions of health by EU citizens begging abroad. : Taylor & Francis More information
Fristedt, S. Areskoug-Josefsson, K. Kammerlind, A. (2016). Factors influencing the use of evidence based practice among physiotherapists and occupational therapists in their clinical work. More information
Fristedt, S. Kammerlind, A. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2016). Concurrent validity of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire. More information
Falkmer, M. Barnett, T. Horlin, C. Falkmer, O. Siljehav, J. Fristedt, S. Lee, H. Chee, D. Wretstrand, A. Falkmer, T. (2015). Viewpoints of adults with and without Autism Spectrum Disorders on public transport. More information
Kammerlind, A. Fristedt, S. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2014). Test–retest reliability of the Swedish version of the life-space assessment questionnaire among community-dwelling older adults. More information
Fristedt, S. Dahl, A. Wretstrand, A. Björklund, A. Falkmer, T. (2014). Changes in community mobility in older men and women. A 13-year prospective study. More information
Fristedt, S. Elgmark Andersson, E. Unsworth, C. (2013). The inter-rater and test-retest reliability of the Self-care and Transfer scales, and intra-rater reliability of all scales of the Swedish Translation of the Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT-S). More information
Fristedt, S. Wretstrand, A. Björklund, A. Corr, S. Falkmer, T. (2012). Viewpoints on community mobility and participation in older age. More information
Fristedt, S. Björklund, A. Wretstrand, A. Falkmer, T. (2011). Continuing Mobility and Occupational Participation Outside the Home in Old Age is an Act of Negotiation. : Taylor & Francis Group More information
Wretstrand, A. Svensson, H. Fristedt, S. Falkmer, T. (2009). Older people and local public transit. More information

Avhandling

Fristedt, S. (2012). Occupational participation through community mobility among older men and women. Dissertation Series. School of Health Sciences. Jönköping: School of Health Sciences More information

Konferensbidrag

Fristedt, S. Ernsth-Bravell, M. Kammerlind, A. Fransson, E. (2018). Physical function factors associated with life-space mobility in later life. More information
Fristedt, S. Skogar, Ö. Nystedt, P. (2018). Mobile Geriatric Teams. More information
Fristedt, S. Rosén, K. (2015). Landräddningen- structuring human support and volunteers the app way. More information
Fristedt, S. Kammerlind, A. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2015). Validitet och reliabilitet för Life-Space Assessment (LSA) - ett instrument för bedömning av äldre personers mobilitet. More information
Fristedt, S. Rosell, S. (2015). Mobilt geriatriskt team - till nytta för multisjuka äldre?!. More information
Kammerlind, A. Fristedt, S. Ernsth Bravell, M. Fransson, E. (2014). Test-retest reliability of the Swedish version of the Life-Space Assessment Questionnaire among community-dwelling older adults. More information
Fristedt, S. Dahl, A. Björklund, A. Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. More information
Fristedt, S. Dahl, A. Wretstrand, A. Björklund, A. Falkmer, T. (2014). Community mobility in older men and women - a cross-sectional and 13 years prospective perspective. More information
Fristedt, S. Elgmark Andersson, E. Unsworth, C. (2014). Reliability of the Swedish Translation of the Australian Therapy Outcome Measures for Occupational Therapy (AusTOMs-OT-S). More information
Wagman, P. Fristedt, S. (2013). Q metodologi i arbetsterapi - ett nytt sätt att identifiera subjektiva synsätt. More information
Fristedt, S. Falkmer, T. Wretstrand, A. Svensson, H. (2010). Older people and local public transit; mobility effects of accessibility improvements in Sweden. More information
Fristedt, S. Wretstrand, A. Falkmer, T. (2010). Older People’s Views Regarding Mobility and Participation. More information

Rapport

Johansson, A. Boström, M. Ericsson, I. Björklund, A. Fristedt, S. (2015). Fler hälsosamma år till livet genom lärande och engagemang i ett hälsofrämjande program. Working Papers. School of Health Sciences. More information
Fristedt, S. Fransson, E. (2015). Fysisk aktivitet och träning - möjlig prevention av arbetsrelaterade belastningsbesvär. Kunskapssammanställning. Stockholm: Arbetsmiljöverket More information

Övrigt

Fristedt, S. Jönsson, L. Londos, Y. Timén, E. (2011). AusTOMs för arbetsterapi.. Nacka: More information
Johansson, A. Fristedt, S. Boström, M. Björklund, A. (). The use of occupational adaptation in research articles. More information
Johansson, A. Fristedt, S. Boström, M. Björklund, A. Wagman, P. (). Occupational adaptation in vulnerable EU citizens when begging in Sweden. More information


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information