Annika Engström

Universitetslektor Arbetsorganisation
Avdelningen för logistik och verksamhetsledning , Tekniska Högskolan i Jönköping AB
Filosofie doktor

Forskning

Annika Engströms forskningsintresse omfattar samspelets betydelse för uppgiftshantering och lärande i grupper och organisationer. Hennes intresse riktar sig mot ledning och organisering av mellanmänsklig kommunikation och möten för att hantera utförande såväl som utveckling av olika uppgifter och uppdrag. Ett tidigare forskningsprojekt, InPot, har hon fokuserat ledares tillvaratagande av innovationskraft i den dagliga styrningen i leaninspirerade industriföretag. Idag leder Annika forskningsprojektet Innovate där hon tillsammans med fyra andra forskare och sex tillverkande företag undersöker organisatorisk ambidexteritet. Det innebär att kunna balansera effektiv hantering av det som är planerat i verksamheten samtidigt som organisationen också klarar av att vara innovativa och utvecklingsinriktad. Hon medverkar också i forskningsprojektet The Whispering Game som studerar kommunikation och hantering av information i arbetet med kundanpassningar inom industrin. Sedan 2019 medverkar Annika i forskargruppen för Livslångt lärande och då med fokus på Skolchefers arbete och skolan som lärande organisation. Forskningen genomförs i nära samverkan med företag och organisationer i såväl privat som offentlig sektor, där kunskapsutbytet mellan forskare och praktiker är central.

Biografi

Annika är född 1964 i Kiruna. Hon tog sin examen till vägledare 1989 och kom till Jönköping 1990 där hon vidareutbildade sig med en Masterexamen i Pedagogik. Annika har, vid sidan av sin vägledargärning, ägnat sig åt undervisning och handledning i samtalsmetodik, vägledning och coachning vid Umeå Universitet och vid Högskolan i Jönköping samt på konsultbasis i eget företag. Sedan 2006 är hon utöver sin forskning verksam som lärare vid JTH där hon undervisar i kurser inom kommunikation, ledarskap och verksamhetsutveckling. Annika har genom åren på JTH haft olika ansvarsuppdrag som samordnare, programledare  samt medlem i avdelningens ledningsgrupp. I juni 2014 disputerade Annika vid Helix och institutionen för Beteendevetenskap och Lärande vid Linköpings Universitet i pedagogik med avhandlingen ”Lärande samspel för effektivitet – en studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag". 2015 fick hon årets HR-forskarpris.

Annika Engström - Samspel för effektivitet

Antologibidrag

Engström, A. (2019). Effective interaction in organisations. In: H. Ahl, I. Bergmo Prvulovic & K. Kilhammar (Ed.), Human resource management: A Nordic perspective (pp. 30 -41). London, UK: Routledge More information
Engström, A. (2017). Effektivt samspel i organisationer. In: Helene Ahl, Ingela Bergmo Prvulovic & Karin Kilhammar (Ed.), HR: Att ta tillvara mänskliga resurser (pp. 45 -58). Lund: Studentlitteratur AB More information

Artikel

Engström, A., Käkelä, N. (2019). Early steps in learning about organizational learning in customization settings: A communication perspective Learning Organization, 26(1), 27-43. More information
Bjursell, C., Engström, A. (2019). A Lewinian approach to managing barriers to university–industry collaboration Higher Education Policy, 32(1), 129-148. More information
Engström, A. (2016). Arbetsmöten: Arenor för samspel och lärande Pedagogisk forskning i Sverige, 21(3-4), 283-305. More information

Bok

Engström, A., Lundin, M. (2018). Personalvetenskapliga perspektiv på kommunikation. Stockholm: Liber More information

Doktorsavhandling

Engström, A. (2014). Lärande samspel för effektivitet: En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag (Doctoral thesis, Linköping: Linköping University Electronic Press). More information

Konferensbidrag

Bäckstrand, J., Engström, A. (2019). Engagement and co-creation of knowledge – the important role of workshops for data collection and analysis. 6th International EurOMA Sustainable Operations and Supply Chains Forum, Gothenburg, Sweden, 18-19 March, 2019. More information
Bjursell, C., Engström, A. (2019). Horizontal structures – A fundamental and forgotten perspective in school governance?. International Symposium at the Danish School of Education (DPU) in Copenhagen 10-11 October 2019: Fundamental but often forgotten perspectives on/in school and leadership.. More information
Engström, A., Barry, D., Sollander, K., Edh Mirzaei, N., Johansson, A. (2019). Embracing the unplanned: Organizational ambidexterity within manufacturing SMEs. 79th Annual Meeting of the Academy of Management (AOM) 2019, August 9-13, Boston, Massachusetts, USA. More information
Engström, A., Käkelä, N. (2018). Learning to make a difference in customization settings. Organizational Learning, Knowledge and Capabilities OLKC 2018, 26th - 28th April, 2018, Liverpool, UK. More information
Sollander, K., Engström, A., Wikner, J. (2018). A framework for task-based ambidexterity in manufacturing SMEs. Cham: Springer, IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2018, Seoul, Korea, August 26-30, 2018. More information
Engström, A., Wikner, J. (2017). Identifying scenarios for ambidextrous learning in a decoupling thinking context. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2017, Hamburg, September 3-7, 2017.. More information
Engström, A., Johansson, A. (2017). Working meetings and inspiration for learning. 11th Organizational Learning, Knowledge and Capabilities conference (OLKC), Valladolid, April 26 - 28, 2017.. More information
Engström, A. (2017). Effectiveness in meetings. Groups dealing with ambidexterity dilemma. Paper presented at the INGroup, Interdisciplinary Network for Group Research, Twelfth Annual Conference in St Louis, Missouri, USA. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Overcoming Contradictions through Cross-functional Integration in an ETO-context. 77th Annual Meeting of the Academy of Management, Atlanta, August 4-8, 2017.. More information
Elvnäs, S., Engström, A., Carter, N. (2017). Leading production and innovation. Turku: University of Turku, WORK2017, Work and Labour in the Digital Future, 16-18 August 2017 Turku, Finland. More information
Käkelä, N., Bäckstrand, J., Engström, A. (2017). Viskleken. 17th Research and Application Conference on Logistics and Operations Management [PLANs forsknings- och tillämpningskonferens], Chalmers, Göteborg, 25-26 October 2017. More information
Engström, A. (2016). Separate to integrate the task as a whole in work meetings?: Two types of learning hindering each other – the duality between execution and development of the same task. 8th International Process Symposium, Corfu, 15-18 June, 2016.. More information
Bjursell, C., Engström, A. (2016). Barriers to managing knowledge and learning in university: Industry cooperation. 16th European Academy of Management (EURAM) Annual Conference, Paris, 1-4 June, 2016. More information
Johansson, A., Engström, A., McKelvie, A. (2016). An In-depth Investigation of Employee-driven Innovation. 36th Babson College Entrepreneurship Conference. More information
Johansson, A., Engström, A. (2016). Effectual learning in SME’s – activities promoting transformation in place of frustration. Australian Centre for Entrepreneurship Research Exchange Conference (ACERE) 2016, 2–5 February 2016, Gold Coast, Queensland, Australia. More information
Bäckstrand, J., Engström, A. (2016). The lead time tree as a boundary object for developmental learning and improved conditions for purchasers. 5th World Conference on Production and Operation Management, P&OM, Havana, September 6-10, 2016.. More information
Engström, A., Johansson, A. (2016). Effectual learning in SME’s to promote transformation instead of frustration: Towards a design of an intervention study. The 4th Effectuation Conference. More information
Engström, A. (2011). Organizational learning in cross-functional teams. A study of a small manufacturing company. OLKC 2011. More information
Engström, A. (2011). Teams effectiveness in small medium sized manufacturing company. OLKC 2011 Doctoral Consortium. More information

Rapport

Engström, A. (2007). Påverkansprocesser i vuxnas lärande: kritiska händelser i en reflektionsgrupp. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation/Encell More information

Övrigt

Engström, A. (2020). Ta dig ur kaninhålet – det kan öka din kreativitet [bloggpost]. More information
Engström, A. (2020). Att lära för kollektiv insikt [bloggpost]. More information
Engström, A. (2020). Vikten av att vara nära varandra [bloggpost]. More information
Engström, A. (2019). Små grupper banbrytande [bloggpost]. More information
Engström, A. (2019). Jakten på perfektion kontraproduktivt [bloggpost]. More information
Engström, A. (2019). Ökat intresse för människor [bloggpost]. More information