Elin Chapman

Utbildningshandläggare JTH

Studieadministration , Högskoleservice

Kontakt

Rum
K2025
Telefon
+46 36-10 1440
Signatur/Kortnamn
CHAPEL
Schema
Ändra din information

Elin arbetar som Utbildningshandläggare mot JTH sedan januari 2017 och är också sekreterare i utbildningsrådet för masterutbildningar.

Elin administrerar följande program och kurser:
• Byggnadsteknik: Byggnadsutformning med arkitektur
• Byggnadsteknik: Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
• Sustainable Building Information Management (master)
• Ljusdesign
• AI Engineering (master)
• User Experience Design and IT Architecture (master)
• Uppdragskurser
• Fristående kurser (inklusive Premium)
• Summer School