Visa alla enheter

Avdelningen för kompetensutveckling

Berit Tornell
Avdelningschef
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1401

Sara Dommartine
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1422

Anna Samuelsson
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1421

Katarina Sebenius
Uppdragssamordnare
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1424

Sofia Wärnbring Bark
Koordinator
Högskolan för lärande och kommunikation
+46 36-10 1423