Beslut som rör enskild student

Tillträdet till utbildningarna vid Tekniska Högskolan styrs av Antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den fastställs avNämnden för utbildning och forskarutbildning, NUF.

I antagningsordningen anges vad som gäller angående antagning, urval och anstånd för enskild student. Behörighetskraven för ett utbildningsprogram ges av respektive utbildningsplan som granskas och beslutas enligt instruktion.

Tillgodoräknande och validering av reell kompetens samt examination av kurser sker enligt instruktioner.

Disciplinärenden

Disciplinärenden hanteras av högskolans disciplin- och avskiljandenämnd (DAN). Vid JTH skrivs en intern anmälan till utbildningschefen som gör en första bedömning och vid behov anmäler ärendet till DAN. Överklagande i disciplinärenden styrs av instruktion för Överklagandenämnd.

Sidan uppdaterad 2020-04-28