Utbildning

All utbildning vid Tekniska Högskolan bedrivs i form av kurser. Till övervägande del är kurserna sammanförda till utbildningsprogram på grundnivå eller avancerad nivå.

Nya utbildningsprogram, med ingående kurser, kvalitetssäkras genom olika policydokument, regelverk och instruktioner. Här finns bland annat anvisningar och riktlinjer för hur utbildningsprogram inrättas, ändras och avvecklas, genomförs och granskas.

Nämnden för utbildning och forskarutbildning

Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF) ansvarar för övergripande kvalitetssäkring av högskolans examina på alla nivåer. Vidare ansvarar nämnden för att regler för utbildning och forskarutbildning främjar hög kvalitet och är kända i organisationen.

Kvalitetsråd för utbildning och forskarutbildning

Kvaliteten i befintliga utbildningar granskas av Kvalitetsrådet för utbildning och forskarutbildning (RUF).

Uppgifter på grund- och avancerad nivå:

  • granska förslag till nya utbildningsplaner med ingående kursplaner
  • granska ett urval av examensarbeten inom varje huvudområde
  • granska uppföljningen av utbildningsprogram
  • utföra en årlig revision av samtliga utbildnings- och kursplaner med avseende på mål och innehåll samt en beskrivning av progressionen i utbildningen
  • bereda ärenden till Nämnden för utbildning och forskarutbildning (NUF), som berör examensområden med huvudområden på grund- och avancerad nivå

Resultatet av rådets granskningar av utbildningen på grund- och avancerad nivå rapporteras till utbildningschefen. Ordförande i RUF är Jörgen Gustafsson.

Sidan uppdaterad 2015-08-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information