Jämställdhetsplan

Jämställdhetsplanen löper över två år men revideras årligen.

I jämställdhetsplanen för 2011 anges vilka åtgärder som ska vidtas för att nå könsmässig balans bland de studerande i den grundläggande högskoleutbildningen och i forskarutbildningen samt vilka åtgärder som ska ske för att för nå uppsatta jämställdhetsmål bland personalen.

Jämställdhetsplanen har formen av ett kontrakt mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna på Tekniska Högskolan. Hur jämställdhetsarbetet framskrider avrapporteras i avdelningschefsgruppen samt i utbildningsråden.

Till stöd för arbetet med trivsel och jämställdhet bland såväl personal som studenter genomförs varannat år en trivsel- och jämställdhetsundersökning.

Sidan uppdaterad 2015-08-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information