Resultatuppföljning

Den övergripande resultatuppföljningen av forskningen och forskarutbildningen vid Tekniska Högskolan rapporteras årligen i uppföljningen av verksamhets- och kvalitetsplanen (VK-plan).

Resultaten för forskning och forskarutbildning rapporteras för delmål under rubrikerna:

  • Intäkter och utveckling
  • Inriktning och fördelning på forskningsmiljöer
  • Genomförande
  • Antalet handledare, forskarstuderande och forskarexamina
  • Kvalitetssäkring
  • Publicering och presentation av forskningsresultat

Kvalitetsgranskningen av forskningsresultatet sker främst genom vetenskaplig granskning inför publicering och av ansökningar om externa forskningsanslag. Huvudsakligen publiceras forskningen i form av bidrag och artiklar till internationella konferenser och tidskrifter som tillämpar peer-review-system, vilket framgår av VK-planen.

Sidan uppdaterad 2020-04-28