Forskning

Forskningen vid Tekniska Högskolan inriktas mot Industriell
produktframtagning i samverkan med olika företag inom industrin.

Forskningen sker företrädesvis i samverkan med näringsliv och företag och med företagens behov som utgångspunkt. Vid Tekniska Högskolan finns fem forskningsmiljöer.

Läs mer om Tekniska Högskolans forskningsmiljöer »

Industriell produktframtagning

Industriell produktframtagning i samverkan innefattar alla de processer och aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla lösningar till ett kundbehov samt att realisera dessa.

Tekniska Högskolan har inom forskningen nära samarbeten med nationella och internationella företag, industriforskningsinstitut, kompetens- och resursnätverk och andra universitet. 

I januari 2017 blir Jönköping University officiellt en så kallad KK-miljö genom ett långsiktigt avtal med Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). I och med det byggs en stark och internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom Kunskapsintensiv produktframtagning.

Examensrätt

Jönköping University har rätt att utfärda licentiat och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre forskarutbildningsämnena maskinkonstruktion, material och tillverkning samt produktionssystem.

Sidan uppdaterad 2016-10-26


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information