Forskningen vid Tekniska Högskolan inriktas mot industriell
produktframtagning i samverkan med olika företag inom industrin.

Forskningen sker företrädesvis i samverkan med näringsliv och företag och med företagens behov som utgångspunkt. Vid Tekniska Högskolan finns fem forskningsmiljöer.

Läs mer om Tekniska Högskolans forskningsmiljöer »

Industriell produktframtagning

Industriell produktframtagning i samverkan innefattar alla de processer och aktiviteter som är nödvändiga för att utveckla lösningar till ett kundbehov samt att realisera dessa.

Tekniska Högskolan har inom forskningen nära samarbeten med nationella och internationella företag, industriforskningsinstitut, kompetens- och resursnätverk och andra universitet. 

Sedan 2017 driver Jönköping University forsknings- och utbildningsmiljön SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktframtagning. SPARK är en så kallad KK-miljö, vars utveckling stöds genom ett långsiktigt samarbete med Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Läs mer om SPARK på miljöns webbplats.

Forskarutbildning

Jönköping University har rätt att utfärda licentiat och doktorsexamen inom examensområdet Industriell produktframtagning med de tre forskarutbildningsämnena Maskinkonstruktion, Material och tillverkningsprocesser samt Produktionssystem.