Nyhetsarkiv

 • Studenter visar talang för innovation på Xjobbsmässan

  2019-05-29
  Idag, onsdagen den 29 maj, firar studenter från Tekniska Högskolan sin examen bl.a. med Xjobbsmässan – en utställning av sina examensarbeten. Företag från regionen kom till mässan för att träffa potentiella kandidater, inspireras av de innovativa idéerna på mässan och dela ut stipendier till studenter som bedömts ha presenterat de bästa examensjobben.
  Läs mer
 • Luisa Jödicke hade sin NFK på BMW Group

  2019-05-29
  Luisa Jödicke ville få ut så mycket som möjligt av sin Näringslivs förlagda kurs så hon valde att ha den på sommaren och förlänga den till 14 veckor. Hon är mycket nöjd med sin tid på BMW och deras avdelning för produktionssimulering.
  Läs mer
 • Ny tandläkarutbildning planeras

  2019-05-27
  En helt ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept, där man satsar stort på ett digitalt arbetssätt. Det vill Jönköping University starta i samverkan med Region Jönköpings län. Under måndagen hölls ett informationsmöte för politiker, tjänstemän och andra intressenter.
  Läs mer
 •  Att gå med protes – en tuff match för hjärnan

  2019-05-27
  En unik studie från Hälsohögskolan vid Jönköping University visar hur de kognitiva funktionerna hos en person påverkas av att gå med en protesknäled. Saffran Möller, legitimerad fysioterapeut och doktor i hälsa och vårdvetenskap, har använt en ny typ av instrument som kallas fNIRS (funktionell infraröd spektroskopi) och som kan mäta hjärnaktiviteten hos en person medan hen använder sin protes.
  Läs mer
 • Glädje på Hälsohögskolan efter besked om examenstillstånd för ny tandhygienistutbildning

  2019-05-27
  Förra året förlängdes utbildningstiden för tandhygienistexamen till tre år och examensmålen ändrades för utbildningen. Igår beslutade regeringen att ge Hälsohögskolan vid Jönköping University tillstånd att utfärda den nya examen.
  Läs mer
 • Anslag för fortsatt forskning kring utsatta barn

  2019-05-27
  Mikael Skillmark, lektor i socialt arbete på Hälsohögskolan, har fått 250 000 kronor i anslag från stiftelsen Allmänna Barnhuset för att fortsätta sin forskning kring utsatta barn.- Fantastiskt roligt och väldigt viktigt för vårt arbete, säger han.
  Läs mer
 • Mångfald tema på stor konferens

  2019-05-23
  Efter två års förberedelser är den nationella studievägledarkonferensen i full gång på Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.- Jag tror vi kommer att leverera en fantastiskt bra konferens, säger projektledaren Stefan Sandahl.
  Läs mer
 • Examenstider på Jönköping University

  2019-05-22
  Terminen börjar lida mot sitt slut, och det är mycket som händer på Jönköping University.
  Läs mer
 • Mohammed Abdelgawad från Jönköping University prisas av utrikeshandelsminister Ann Linde

  2019-05-21
  Idag, den 21 maj, fick 26 studenter från länder runt om i världen ta emot Global Swede-diplom av utrikeshandelsminister Ann Linde. En av studenterna är Mohammed Abdelgawad från Jönköping University.
  Läs mer
 • Trygga föräldrar ger trygga barn

  2019-05-20
  När ungdomar pratar med sina föräldrar om vad de gör på fritiden, ägnar ungdomarna sig i mindre grad åt olika riskbeteenden såsom ungdomsbrottslighet och alkohol- och tobaksanvändning över tid. Det slår Sabina Kapetanovic, Hälsohögskolan, Jönköping University fast i en ny doktorsavhandling.
  Läs mer
 • Ny bok av Anders Dybelius: Möten med Personligheten Karl XII

  2019-05-16
  Anders Dybelius nyligen utgivna bok är en berättelse på ett nytt sätt om krigarkungen Karl XII. Han skärskådar Karl XII:s handlingar, uppförande och vad kungen själv skrev. Anders, universitetslektor i historia vid Högskolan för lärande och kommunikation, har också gått på djupet i Karl XII:s samtid, vad de som kände och mötte honom berättade och skrev om denne mytiske gestalt.
  Läs mer
 • Svårt opioidberoende nekades behandling

  2019-05-14
  Personer med ett svårt opioidberoende nekades behandling på grund av att Socialstyrelsen skapade ett regelverk som exkluderade vissa grupper, trots att det inte fanns så stora skillnader vad gäller exempelvis problemtyngd och diagnostik. Det slår fil. doktor Bodil Monwell (välfärd och socialvetenskap) Hälsohögskolan, Jönköping University som arbetar på Länssjukhuset Ryhov fast i en ny avhandling, ”En dyster parantes – Opiatregeln i svensk LARO-behandling 2010-2016”.
  Läs mer
 • Ny rapport om konstgräs som medierad miljöfråga

  2019-05-08
  Konstgräset har under de senaste åren kommit att bli ett slagträ i miljödebatten. Å ena sidan finns farhågan att gummigranulatet som används på många konstgräsplaner, och som tillverkas av återvunna bildäck, sprids i naturen och orsakar spridning av plast i naturen.
  Läs mer
 • Lärosäten kraftsamlar för att stärka svensk industri

  2019-05-08
  För att hänga med när digitaliseringen ändrar industrins förutsättningar och möjligheter behövs ny kunskap, inspiration och innovation. Nu kraftsamlar fem lärosäten kring en ny nationell företagsforskarskola inom området Smart Industri.
  Läs mer
 • Tre nya hedersdoktorer utses vid Jönköping University

  2019-05-07
  Rektor har den 7 maj beslutat om tre nya hedersdoktorer. De som utses är professor emerita Dale Clark Farran, professor emerita Gwen Sherwood och professor Andrés Rodríguez-Pose. Promoveringen äger rum den 12 oktober vid Jönköping Universitys Akademiska Högtid.
  Läs mer
 • JU utrustar tentamenssalar med fasta datorer för bättre kvalitet och rättssäkerhet

  2019-05-06
  Fr.o.m. augusti 2019 skriver studenter sina digitala tentamina på JU-datorer. Därmed är det snart 2-åriga försöket med att studenten skriver tentamen på egen medhavd dator, till ända.
  Läs mer
 • Regeringen har utsett 4 nya styrelseledamöter till Stiftelsen Högskolan i Jönköping

  2019-05-03
  Den 1 maj tillträdde fyra nya styrelseledamöter i styrelsen för Stiftelsen Högskolan i Jönköping. De nya styrelsemedlemmarna har en bred och varierad erfarenhet - och representerar såväl det vetenskapliga samfundet som näringslivet och den regionala tillverkningsindustrin. Mandatperioden för de nya styrelseledamöterna är 1 maj 2019 till 30 april 2022.
  Läs mer
 • Axelent Group huvudsponsor för JU Solar Team 2019

  2019-05-02
  Axelent Group, med huvudkontor i Hillerstorp, erbjuder ett komplett koncept inom säkerhet för maskin, bygg, lager och kabelförläggning. Nu går de in som huvudsponsor för JU Solar Team. 
  Läs mer