1/7 – Krock eller kommunikation? Interkulturell kompetens och social hållbarhet

Dag och tid: 1 juli 2019, kl. 13:30 - 14:15

 
Hur kan ökad interkulturell kompetens hos studenter och utbildare bidra till utveckling?

Under det här seminariet diskuteras hur vi kan bidra till ett jämlikt samhälle, utan orättfärdiga skillnader och hur vi skapar social hållbarhet. Den barriär en kulturkrock innebär kan minskas, överbryggas och undanröjas genom bättre kunskap om olika kulturer.

Utbildning, aktuell forskning och tillgång till information kan bidra till en mer aktiv förmåga att kommunicera i internationella och multikulturella miljöer, bl.a. genom inblickar i skillnaden mellan kultur och nationalitet, kultur och personlighet, kultur och beteende. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är social hållbarhet avgörande, både för näringslivet och akademin. Interkulturell kompetens och interkulturell kommunikation är även viktigt när Sveriges kontakter med omvärlden växer.

Jönköping University, med sin internationella profil, har en målsättning att utveckla internationellt konkurrenskraftig kunskap och kompetens för framtidens utmaningar genom utbildning och forskning. Den multikulturella och globala utbildningsmiljön med svenska och internationella studenter, forskare och lärare med olika bakgrund och ursprung är på många sätt en tillgång för samhället på lokal, nationell och global nivå, men bara om existerande barriärer kan överbryggas.

Medverkande

  • Nils Olov Fors, Projektledare, Jönköping University Enterprise
  • Carl Johan Odehammar, Lärare vid Pathway programs, Jönköping University Enterprise

För mer information eller frågor gällande seminariet, kontakta:

Nils Olov Fors, Projektledare, Jönköping University Enterprise. 036-10 13 67, nils-olov.fors@ju.se eller Carl Johan Odehammar, Lärare vid Pathway programs, Jönköping University Enterprise. 036-10 17 24, carl-johan.odehammar@ju.se

Sidan uppdaterad 2019-06-17

Om oss
Sidan uppdaterad 2019-06-10
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information