Stiftelsestyrelse

Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Styrelsen är utsedd av regeringen från 1 maj 2019 till och med 30 april 2022.

Riksdagsledamot Annie Lööf (ledamot 2011-01-27—2013-04-30)

Ordförande

Monica Dahlbom, kammarrättspresident

Ledamöter

  • Søren E. Frandsen, rådgivare.
  • Johan Ohlson, inköpsdirektör SAAB.
  • Mikael Alexandersson, professor Göteborgs universitet. 
  • Anna Yman, International Business Manager SWECO. 
  • Madelene Sandström, ek lic. och forskare. 
  • Mats Eriksson, professor i Omvårdnadsvetenskap, Örebro Universitet.
  • Linda Fransson, VD,  Gnosjö Automatsvarvning AB. 
  • Agneta Marell, rektor Jönköping University. Ledamot enligt stiftelsens stadgar.
  • Roger Sandberg, universitetsadjunkt. Utsedd av lärarna vid Jönköping University, 1 maj 2019 - 30 april 2022.
  • Sophia Fröberg Liljenberg, ordförande i Jönköpings Studentkår. Utsedd av studenterna, 1 juli 2019 - 30 juni 2021.

Sidan uppdaterad 2020-08-20