Rektor och ledning

Rektor har det övergripande ansvaret för lärosätet och tillsätts av stiftelsens styrelse. Stiftelsestyrelsen är Jönköping Universitys högsta beslutande organ. Rektor och rektors stab utgör tillsammans koncernledningen.

Rektor och rektors stab

Mats Jägstam, tf. rektor
Christian Lind, ekonomidirektör
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Hanna Ståhl, Director of International Operations

Högskolans ledningsgrupp

För beredning av högskolegemensamma frågor och som förankring av förslag som rektor eller stiftelsestyrelsen ska fatta finns en ledningsgrupp som möts varannan vecka. I ledningsgruppen ingår koncernledningen, samtliga vd:ar för fackhögskolorna, vd:ar för Högskoleservice och Jönköping University Enterprise samt Studentkårens ordförande.

Mats Jägstam, tf. rektor
Christian Lind, ekonomidirektör
Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör
Dennis Larsson, vd Hälsohögskolan
Stephan Rapp, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Hanna Ståhl, Director of International Operations, vd Jönköping University Enterprise
Helena Zar Wallin, vd Högskoleservice
Ordförande Jönköpings Studentkår

Sidan uppdaterad 2017-08-31

Om oss
Sidan uppdaterad 2013-04-18

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information