Disciplin- och avskiljandenämnd

Drönarfoto av campus med Munksjön i förgrunden och Jönköping och Vättern i bakgrunden

Disciplin- och avskiljandenämnden handlägger och fattar beslut i disciplin- och avskiljandeärenden som avser student inskriven för grundutbildning vid Jönköping University.

Ordförande

  • Advokat Susanne Malmström

Sekreterare

Övriga ledamöter

Sidan uppdaterad 2020-08-31