Mål och vision

Jönköping Universitys vision och strategier utgår från högskolans styrkeområden – vår internationella profil, vårt studentföretagande, vår framgångsrika samverkan med företag och offentliga verksamheter – och spetsar till styrkorna ytterligare.

Jönköping Universitys gemensamma målbild, vision och stratgier beslutas av stiftelsestyrelsen. Målbild och vision ger den övergripande riktningen för högskolans utveckling. Strategierna gäller för de närmaste fyra åren, och uppdateras årligen inför nästa fyraårsperiod. 

Mission

Att utveckla internationellt konkurrenskraftig kunskap och kompetens för framtidens utmaningar genom utbildning, uppdrag och forskning.

Vision

Vi bygger ett internationellt universitet i Jönköping. Vi attraherar väl kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma människor från hela världen. Vi bidrar till ett hållbart välstånd i regionen där vi verkar, och banar väg för kunskapsbaserad innovation och företagsamhet.

Strategier 2017-2020

Strategierna är framtagna i Jönköping Universitys ledningsgrupp och beslutade i styrelsen.

Under de kommande fyra åren kommer vi att fokusera på följande
strategier:

  • Vi ska öka studentattraktivitet och studentnöjdhet
  • Vi ska öka internationell utbildning på hela lärosätet
  • Vi ska öka internationellt konkurrenskraftig forskning
  • Vi ska stärka det externa engagemanget

För att nå dessa mål ska vi fokusera på utvalda områden och arbeta
med särskilda möjliggörande faktorer.

Vägledande värderingar

  • Var professionell.
  • Var uppfinningsrik och företagsam.
  • Var internationell i själ och hjärta.
  • Förbli nyfiken och fortsätt att lära.

Erbjudanden

Till våra studenter

Hög akademisk standard och stark professionell relevans.
En inspirerande internationell studiemiljö på campus.
Goda möjligheter till arbete och företagande i Sverige och utomlands.

Till våra externa partners

Utbildar människor med internationellt konkurrenskraftig kompetens för framtidens arbetsliv.
Samarbetar för att lösa framtida utmaningar genom forskning och utveckling.
Skräddarsyr akademisk uppdragsutbildning för våra partners behov.

Till våra nationella och regionala intressenter

Tillsammans med våra partners sätter vi vetenskap i arbete för ett konkurrenskraftigt svenskt näringsliv och offentlig sektor.
Vi bidrar till ekonomisk, social och kulturell tillväxt och välfärd i regionen där vi verkar.

Framgångsfaktorer

Engagerar människor

Vi attraherar och behåller väl kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma medarbetare och studenter från hela världen.

Arbetar tillsammans

Vi samarbetar effektivt inom hela organisationen, drivna av en gemensam vision och med vägledning av gemensamma principer.

Hållbara samarbeten

Vi utvecklar ny kunskap och delar kompetens genom hållbara samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra akademiska institutioner.

Framstående processer

Vi når konkurrenskraftiga resultat genom gemensamma, ändamålsenliga och effektiva processer.

Sidan uppdaterad 2016-10-11

Om oss
Sidan uppdaterad 2013-04-18
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information