Fakta

Högskolan i siffror verksamhetsåret 2018

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Omsättning: 720 mnkr.
8 015 helårsstudenter (exkl. uppdragsutbildning)
varav 60 procent kvinnor.
12 598 registrerade studenter.
2 557 avlagda examina.

Forskning

Omsättning: 252 mnkr.
47 professorer (årsarbeten)
191 aktiva doktorander varav 61 procent kvinnor.
27 doktorsexamina.

Internationalisering

2 314 inresande studenter från 75 länder,
varav 720 är utbytesstudenter
och 1 594 är internationella programstudenter,
varav 758 är avgiftsbetalande studenter.
587 utresande studenter.
Cirka 350 partneruniversitet över hela världen.

Samverkan

Omsättning, uppdragsutbildning: 72 mnkr.
800 fadderföretag och 1 000 partnerskolor.
216 helårsstudenter inom uppdragsutbildning.

Personal

742 årsarbeten (55 procent kvinnor).
403 lärarårsarbeten (52 procent kvinnor),
varav 248 fullgjorda av lärare med forskarutbildning (47 procent kvinnor),
varav 47 fullgjorda av professorer (34 procent kvinnor).

Ekonomi

972 mnkr i intäkter för koncernen varav 665 mnkr i statligt anslag till stiftelsen.

Sidan uppdaterad 2019-03-08

Om oss
Sidan uppdaterad 2015-08-17
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information