Ledning

Verksamheten leds av ett Leadership Team som består av vd, tre chefer med ansvar för kärnprocesserna: Associate Dean of Research (forskningsansvarig), Associate Dean of Education (utbildningsansvarig), Associate Dean of Faculty (fakultetsansvarig) samt Operations Manager.

VD och akademisk ledare

Associate Dean of Research

Daniel Pittino

Ansvarar för forskning och utbildning på forskarnivå och har följande ansvarsområden:

• Genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom forskning och utbildning på forskarnivå och främja ny forskning bland lärare.

• Underhålla och förbättra kvalitet och effektivitet i JIBS forskning och doktorandprogram. Detta inkluderar utvärdering av pågående och nya verksamheter.

• Utveckla budget för forskning och utbildning på forskarnivå, inklusive fördelning av interna bidrag.

• Utveckling av läroplan för forskarutbildning.

• Samordna verksamheten vid JIBS forskningscentra med andra forskningsaktiviteter och projekt.

Associate Dean of Education

Naveed Akhter

Ansvarar för läroplaner för utbildningsprogram på kandidat- och masternivå, inklusive:

• Genomföra JIBS strategiska prioriteringar inom utbildning och främja nya utbildningsinitiativ.

• Fördela resurser för kurser.

• Budgetansvar för utbildningsverksamhet.

Associate Deans of Faculty

Anette Johansson
Kajsa Haag
Lina Bjerkelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övervakar personalfrågor för fakulteten, inklusive scheman, ledigheter, årliga utvärderingar, semester, utbildning och utveckling och andra administrativa frågor. Ansvaret omfattar:

• Personalansvar för lärare (för professorer delas ansvaret med akademisk ledare.)

• Personalansvar för doktorander (i nära samarbete med chefen för doktorander)

• Implementera JIBS strategiska prioriteringar och främja nya initiativ bland fakultetskollegor

• Stödja formell kompetensutveckling av lärare.

• Fördela resurser som rör fakultetens verksamhet utanför forskning och utbildning


 

Operations Manager

Ann Stigestad

Ansvarar för JIBS operativa personal och samordning av JIBS verksamhet med Högskoleservice som hanterar många universitetsövergripande verksamheter, tex: HR, ekonomi, drift och marknadsföring. Ansvarsområdena för Operations Manager inkluderar:

• Stödja akademiskeledaren i åtgärdsplanering och uppföljning, inklusive samordning med Jönköping Universitys strategi.

• Stödja akademiske ledaren i samverkan med de fackliga
organisationerna, säkerhetskontor, arbetsmiljökommitté och rektors kansli.

• Säkerställa effektiva och ändamålsenligt utförda prestationer
från Högskoleservice.

• Säkerställa att JIBS efterlever och samarbetar med Jönköping Universitys administrativa regler och riktlinjer.

• Personalansvar för JIBS operativa personal (samordnare och administratörer).

Sidan uppdaterad 2020-07-01