Discipliner

Vid JIBS bedrivs forskning inom de fyra disciplinerna företagsekonomi, informatik, nationalekonomi och statistik.

Företagsekonomi

Ämnet företagsekonomi innefattar till exempel entreprenörskap, strategi, organisation, ledarskap, marknadsföring, logistik, supply chain management och redovisning.

Läs mer om forskningen inom företagsekonomi »

Informatik

Forskningen inom informatik är inriktad mot informationssystem och informationsteknik (IT) när det gäller tjänster, verksamhet, produkter och förvaltningen av organisationer.

Läs mer om forskningen inom informatik »

Nationalekonomi

Nationalekonomi och finansiell ekonomi. Forskningen inom nationalekonomi är främst inriktad på olika aspekter av industriell ekonomi. Finansiell ekonomi berör samspelet mellan institutioner, ekonomi och ekonomisk utveckling.

Läs mer om forskningen inom nationalekonomi »

Statistik

Forskningen inom statistik omfattar frågor som rör ekonomisk modellering av tvärsnitt, tidsserier och multi-dimensionell data.

Läs mer om forskningen inom statistik »

Sidan uppdaterad 2020-07-01