Utbildning

På Jönköping University kan du läsa olika kurser som involverar mångfald och integrationsfrågor. Genom uppdragsutbildning och utbildningar inom Yrkeshögskolan kan personal som jobbar med nyanlända fortbilda sig.

Kurser

Interkulturell och internationell kommunikation 7.5 hp

Svenska som andraspråk 1, för lärare inom vuxenutbildningen 30 hp

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

YH-utbildning

Integrationspedagog

Integrationspedagog är en YH-utbildning som leder till arbete med att stödja ensamkommande flyktingbarn och ungdomar från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland annat på att skapa kompetens kring olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens. Efter avslutad utbildning kan man arbeta som integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som ungdomspedagog för skola och fritidshem. Utbildningen ges på distans med träffar i Värnamo och Oskarshamn och är framtagen tillsammans med flera kommuner och privata boenden i Småland samt med Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, som också är utbildningens huvudman.

Uppdragsutbildning

Korta vägen

Korta vägen vänder sig till nyanlända akademiker som har studerat på utländskt universitet eller högskola utanför EU i minst tre år. Korta vägen är en arbetsmarknadsutbildning som syftar till att underlätta för utländska akademiker att komma ut på den svenska arbetsmarknaden. Korta vägen i Jönköping startade 2012 och är ett samarbete mellan Högskolan för lärande och kommunikation, Folkuniversitetet i Jönköping och Arbetsförmedlingen. I juni 2017 avslutades den nionde kursen och sammanlagt har ca 225 deltagare gått Korta vägen i Jönköping. Kursen pågår i 26 veckor och innehåller undervisning i svenska, föreläsningar om det svenska samhället, dess kultur och historia, kurs i Microsoft Office och andra datorprogram. Det ingår även kartläggning av akademiska kompetenser, studie-och yrkesvägledning, jobbcoaching och praktik som är relevant för deltagarens utbildning.

Sidan uppdaterad 2017-09-20

Om oss
Sidan uppdaterad 2017-09-20
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information