Jönköping University Dental School

Jönköping University skickade in ansökan om examensrättigheter för en ny tandläkarutbildning till regeringen den 15 mars 2020. I samverkan med Region Jönköpings län vill Jönköping University starta en ny tandläkarutbildning med ett unikt utbildningskoncept. 

Starten av en tandläkarutbildning i Jönköping syftar till att möta det behov som finns nu och i framtiden för en jämlik tandvård i hela Sverige. Samarbetsavtal upprättas med regioner som upprättar universitetstandvårdskliniker där studenterna vid Jönköping University gör sin verksamhetsförlagda utbildning. 

Läs mer om utbildningen i det pressmeddelande som publicerades i samband med ansökan den 16 mars 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varför behövs en ny tandläkarutbildning?

  • Det råder en stor brist på tandläkare i Sverige utanför de tre storstäderna.
  • Pensionsavgångar skapar stora kompetensluckor.
  • Det finns ett ökande behov hos en åldrande befolkning, fler behåller sina egna tänder.
  • Krav och förväntningar - Invånare och medarbetare har ökade krav på kvalitet och moderna digitala arbetssätt.

Foto: Simodont

Se hur det digitala arbetssättet kan praktiseras

Omfattande klinisk praktik

Utbildningen beräknas omfatta 40 platser per år och kommer att erbjuda hög andel klinisk träning, ca 150 dagar, vid geografiskt spridda tandvårdskliniker i hela landet. Detta möjliggör för klinikerna att redan under utbildningen knyta starka band med studenter.

Upplägget av utbildningen gör att de studenter som kommer att bedriva sin utbildning vid Hälsohögskolan, också får en nationell spridning. Det finns en förhoppning om att öka antalet tandläkare som stannar i glesbygden genom vårt unika upplägg gällande utbildningens verksamhetsförlagda del.

Inspiration från ledande tandläkarutbildningar

Samarbete och kunskapsinhämtning sker tillsammans med flera Universitet runt om i världen. Columbia University College of Dental medicine i New York och Academish Centrum Tandheelkunde i Amsterdam är framstående på den digitala tekniken och Universitet i Tromsö har en omfattande klinisk praktik. 

Utbildningscentrum för tandvård

En helt ny flygel planeras i anslutning till Hälsohögskolan. I framtiden visualiserar vi att det i byggnaden ska inrymmas tandvårdsutbildningar för både tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. 

Med digital teknik överförs patientens tänder virtuellt till en simulator där studenten kan öva. Därefter tränar studenten på en 3D-printad plasttand innan hen börjar att behandla patienten.

Alla moment under behandlingen registreras vilket möjliggör att detaljer om patientens välmående och studentens arbetssätt lyfts fram. Detta ökar effektiviteten i utbildningen och möjliggör för studenterna att öva upp sina färdigheter innan de börjar att behandla patienter.

Jönköping University skickade in ansökan om examensrättigheter till regeringen den 15 mars 2020.

Film från informationsmöte 27 maj 2019 

Sidan uppdaterad 2020-04-14