Forskarskolan Hälsa och välfärd

Forskarskolan Hälsa och Välfärd hör till Hälsohögskolan, Jönköping University. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Forskarskolan har en tvärvetenskaplig grund och erbjuder en fördjupad ämneskunskap. De ämnen som erbjuds inom forskarskolan är Hälsa och vårdvetenskap, Välfärd och socialvetenskap och Handikappvetenskap.

Samverkan

Jönköping University strävar efter en levande samhällskontakt i hela sin verksamhet. För att stärka forskarutbildningen och skapa en kreativ forskningsmiljö har Forskarskolan Hälsa och Välfärd knutit avtal med ett antal högskolor och forskningsinstitutioner.

Doktoranderna uppmuntras att samarbeta med verksamheter som anknyter till doktorandens forskning. Därigenom skapas nätverk mellan verksamheter och forskningen.

På Jönköping University finns forskningsinriktningar som bedriver forskning inom vissa områden. Hälsohögskolan fokuserar på hälsa, vård och socialt arbete med samhällsrelevans och högsta kvalitet.

ADULT (Alienation, Disability, Unify, Life Style, Treatment)
ARN-J (Aging Research Network – Jönköping)
CHILD (Children, Health, Intervention, Learning och Development)
IMPROVE (Improvement, Innovation and leadership in Health and Welfare)
LoRDIA (Longitudinal Research on Development In Adolescence)
SALVE (Social challanges, Actors, Living conditions and Research Venue)
Biomedicinsk plattform
Centrum för Oral hälsa

Forskarskolans partnerskap inbegriper internationella nätverk och avtal vilka bidrar med fördjupade insikter och kunskaper om hälsa, vård, socialt arbete och organisation, i olika länder och i skilda kulturer.

I länkarna nedan hittar du de partnerhögskolor/-organisationer som Hälsohögskolan samverkar med

Forskarutbildningsämnen

Forskarskolan Hälsa och Välfärd har en tvärvetenskaplig grund som samtidigt erbjuder en fördjupad ämneskunskap i Hälsa och vårdvetenskap, Välfärd och socialvetenskap och Handikappvetenskap. Mer information om respektive ämne finns i de allmänna studieplanerna. Den tvärvetenskapliga ansatsen syftar till att ge en ökad förståelse för andra ämnen och professioner inom vård och omsorg. Detta i sin tur gynnar samverkan och sätter individens eller patientens behov i fokus.

Forskarutbildningen

Studierna i forskarutbildningen leder till en filosofie licentiatexamen/ filosofie doktorsexamen inom respektive ämne. Avhandlingen skrivs inom det ämne där doktoranden är antagen i med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Forskarutbildningen omfattar kurser på forskarutbildningsnivå om totalt 30/60 hp samt ett avhandlingsarbete som omfattar 90/180 hp.

Forskarutbildningskurser

De obligatoriska kurserna som är gemensamma för samtliga forskarstuderande inom forskarskolan omfattar 22,5 hp för licentiatexamen och 45 hp för doktorsexamen. Samtliga kurser har ett mångvetenskapligt perspektiv.

  • Hälsa och välfärd - ett transdisciplinärt forskningsområde, 7,5 hp
  • Forskningsetik, 7,5 hp
  • Vetenskapsteori, 7,5 hp
  • Forskningsstrategier och designproblem, 7,5 hp
  • Statistiska metoder, 7,5 hp
  • Kvalitativa metoder, 7,5 hp

Därtill krävs kurser/litteraturstudier inom ämnet och/eller av betydelse för forskningsområdet om totalt 7,5 hp för licentiatexamen och 15 hp för doktorsexamen som doktoranden väljer tillsammans med huvudhandledare.

Målet för Forskarskolan Hälsa och Välfärd är att samla den kompetens som finns på Hälsohögskolan, Jönköping University, inom vetenskapsområdet Humaniora och samhällsvetenskap. Fokus ligger på tvärvetenskaplig förståelse och fördjupad kunskap i de ingående forskarutbildningsämnena.

För mer information, kontakta föreståndare och professor Jan Mårtensson.

Kontakt

Personal

Jan Mårtensson, professor, föreståndare för Forskarskolan Hälsa och Välfärd
Karolina Boberg, forskarutbildningskoordinator
Eleonor Fransson, docent, ämnesföreträdare Hälsa och vårdvetenskap
Karina Huus, docent, ämnesföreträdare Handikappvetenskap
Magnus Jegermalm, professor, ämnesföreträdare Välfärd och socialvetenskap

Doktorander

Ahonen, Hanna - Hälsohögskolan
Ander, Birgitta - Hälsohögskolan
Aronson, Olov - Hälsohögskolan
Baeck-Larsen, Louise - Hälsohögskolan
Bergerum, Carolina – Hälsohögskolan, Högskolan i Borås
Bergman, Paula - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Bäckström, Caroline - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Carlén, Kristina – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Diaz Cruz, Maria Araceli – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Egonsdotter, Gunilla - Hälsohögskolan
Ekström, Elin - Hälsohögskolan, Jönköpings kommun
Frank, Amanda - Hälsohögskolan, Högskolan Dalarna
Gabrielsson Järhult, Felicia - Hälsohögskolan
Gremyr, Andreas - Hälsohögskolan
Grynne, Annika - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Holmqvist, Malin - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Howell, Marcia - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Jiang, Nan - Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Johansson, Isabelle - Hälsohögskolan
Johansson, Lisbeth – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Johansson, Yvonne - Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Johnsson, Anette - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Kapetanovic, Sabina - Hälsohögskolan
Karlsson, Kåre – Hälsohögskolan, Västra Götalands Regionen
Lannering, Christina - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Lindholm, Helene – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Linjun, Shi – Hälsohögskolan, Tanjin Medical University
Lowejko, Alexander – Hälsohögskolan, Nässjö kommun
Lu, Qi - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Lundgren, Dan - Hälsohögskolan, Regionförbundet Jönköpings län
Lygnegård, Frida - Hälsohögskolan
Masano, Robert - Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Mgunga, Peter – Hälsohögskolan, Nkinga Institute of Health Sciences
Monwell, Bodil - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Muller, Jasmin - Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Möller, Saffran - Hälsohögskolan
Niia, Anna - Hälsohögskolan, Mälardalens högskola
Norrman Brandt, Eva - Hälsohögskolan, Implement
Roos af Hjelmsäter, Elin - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Rundqvist, Louise - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Siebmanns Sandra - Hälsohögskolan
Stadin, Magdalena - Hälsohögskolan
Stevenson, Katherine - Hälsohögskolan
Tengelin, Ellinor - Hälsohögskolan, Högskolan Väst
Thapa, Dip Raj – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde
Tingsvik, Catarina – Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Tompa, Andrea- Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Wang, Lan - Hälsohögskolan, Tianjin Medical University
Wu, Eline - Hälsohögskolan, Karolinska Institutet
Zasciurinskiene, Egle - Hälsohögskolan, Region Jönköpings län
Åberg Cecilia – Hälsohögskolan, Högskolan i Skövde

Styrgrupp

Larsson, Dennis Ordförande, HHJ
036-101523 Mer information

Mårtensson, Jan Föreståndare forskarskolan, HHJ
036-101251

Boberg, Karolina Sekreterare, HHJ

Faresjö, Maria Forskningschef, HHJ

Fransson, Eleonor Ämnesföreträdare, HHJ

Krettek, Alexandra Ledamot, HIS

Brink, Eva Ledamot, HV

Berndtsson, Ina Suppleant, HV

Lindahl, Berit Ledamot, HB

Wireklint Sundström, Birgitta Suppleant, HB

Blomstrand, Peter Ledamot, RJL

Åkesson, Karin Suppleant RJL

Kock, Henrik Ledamot, JKP-KOMMUN

Nilsson, Peter Ledamot, OI

Jansson, Henrik Suppleant, OI

Texten granskad / uppdaterad 2015-04-28


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information