Examensarbeten och verksamhetsförlagt förbättringsarbete

Det finns två typer av studier som normalt inte räknas till forskning och som måste hanteras speciellt.

 1. Det ena är examensarbeten.
 2. Det andra är verksamhetsförlagt förbättringsarbete i hälsa och välfärd.

Ibland kan dock dessa arbeten utformas för att publiceras som en vetenskaplig artikel. Då kan den vetenskapliga tidsskriften kräva att studien ska ha föregåtts av forskningsetisk granskning. I sådana fall krävs ett rådgivande yttrande.

Ansök så här:

 1. Fyll i blanketten "Etisk egengranskningWord". Vid examensarbeten eller verksamhetsförlagt förbättringsarbete ska handledare stå som huvudansvarig för ansökan och studenten som medverkande. (If you need the form for self-examination of ethical issues in English, click here.Word)
 2. Bifoga forskningsplan, eventuell instrumentation (intervjuguide, enkät, beskrivning av experiment etc), brev till undersökningspersoner och dylikt.
 3. Skicka underskriven komplett ansökan i pappersformat i ett exemplar till Forskningsetiska kommitténs sekreterare:

  Hälsohögskolans Forskningsetiska Kommitté
  Att. Karolina Boberg Hälsohögskolan
  Box 1026
  551 11 JÖNKÖPING

  Ansökan ska vara kommittén tillhanda 11 arbetsdagar före det sammanträde där ärendet behandlas. Ansökningar som kommer in senare eller ej är kompletta behandlas vid nästkommande möte.

Ansökningarna diarieförs och är därmed offentliga handlingar.

Kommittén bör kunna presentera ett yttrande för sökanden inom 14 dagar från det att ärendet behandlats, om inga kompletterande uppgifter behövs.

Sidan uppdaterad 2018-03-07

*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information