Forskningsetiska kommittén

Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att:

  • ge rådgivande forskningsetiska yttranden om studier som inte omfattas av etikprövningslagen
  • bistå forskare med rådgivning inför ansökan till Etikprövningsmyndigheten
  • i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna

Skicka in ett ärende till Forskningsetiska kommittén

Kommitténs sammanträden 2020

  • 25 augusti - ärende senast 14 augusti
  • 22 september - ärende senast 11 september
  • 20 oktober - ärende senast 9 oktober
  • 17 november - ärende senast 6 november
  • 15 december – ärende senast 4 december

Sidan uppdaterad 2020-06-01