Forskningsetiska kommittén

Forskningsetiska kommitténs uppgifter är att:

  • ge rådgivande forskningsetiska yttranden om studier som inte omfattas av etikprövningslagen
  • bistå forskare med rådgivning inför ansökan till Etikprövningsmyndigheten
  • i övrigt bidra till att sprida kunskaper i forskningsetik.

Kommittén tar emot ansökningar från Hälsohögskolan och från de medverkande forskningsenheterna

Skicka in ett ärende till Forskningsetiska kommittén

Kommitténs sammanträden 2020

28 januari - ärende senast 17 januari
25 februari - ärende senast 14 februari
24 mars - ärende senast 13 mars
21 april - ärende senast 10 april
19 maj – ärende senast 8 maj

Sidan uppdaterad 2019-12-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information kaka