Hälsohögskolans forskarskola har sitt fokus på hälso- och välfärdsfrågor. Forskarskolan har en bred ansats av teorier, metoder och kunskaper från skilda områden inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap.

Forskarskolan har en tvärvetenskaplig grund och erbjuder en fördjupad ämneskunskap. Ämnena som erbjuds inom forskarskolan är Handikappvetenskap, Hälsa och vårdvetenskap och Välfärd och socialvetenskap.

Läs mer om Hälsohögskolas forskarskola