Arbetsliv, utsatthet och försörjningsmöjligheter

Inom detta område studeras samhällets insatser för att stödja människors möjligheter till försörjning och självständigt liv. Socialarbetare som arbetar med kommunens försörjningsstöd och deras möten med medborgare står i fokus. Forskningen riktas även mot andra verksamheter inom exempelvis arbetsmarknadsområdet, socialförsäkringsområdet, samt inom det civila samhället, vilka även arbetar för att främja människors möjlighet till försörjning. Ett centralt tema i detta forskningsprogram är således de enskilda medborgarnas möte med professionella inom kommunal verksamhet, men även inom arbetsförmedling, försäkringskassa, hälso- och sjukvården samt personer inom frivilligt socialt arbete. Koordinering och samverkan mellan huvudmän, professioner och andra aktörer är även föremål för studier inom programmet.

Sidan uppdaterad 2020-06-23