Samverkan

Plattformens forskningsinriktning förutsätter ett nära samarbete med det omgivande samhället samt kontakt med och deltagande i internationella nätverk.

Samverkan med det omgivande samhället sker genom bland annat Learning studies, seminarier och öppna föreläsningar, utbildningsdagar för handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen och examensarbeten inom forskningsområdet.

Learning Studies

Vi erbjuder samverkan med regionens skolor i form av så kallade Learning studies, som är en växande verksamhet. I dessa skapar ärare och forskare tillsammans kunskap om nödvändiga förutsättningar för lärande.

Learning study bedrivs och har bedrivits i samarbete grund- och gymnsieskolor, bland annat i Jönköping, Falköping, Gränna, Ekerö, Vaggeryd och Mörbylånga.

Seminarier och öppna föreläsningar

Plattformen är en del av forskningsmiljön Skolnära forskning, vilken anordnar seminarier och öppna föreläsningar.

Verksamhetsförlagd utbildning

VFU-handledare är en viktig målgrupp för att bygga upp den skolnära forskningen på alla nivåer. Utbildningsdagar för handledare som handleder lärarstudenter är en möjlighet att bygga upp den skolnära forskningen på alla nivåer.

Examensarbeten

Studenter vid Högskolan för lärande och kommunikation har möjlighet att skriva sina examensarbeten inom ramen för plattformens forskning.

Om du är student och vill göra ditt självständiga arbete (examens­arbete) inom något av plattformens intresseområden, är du välkommen att kontakta någon av oss.

 

Sidan uppdaterad 2017-06-08


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information