Forskning för fritidshemmets pedagogik

Barn ritar, Fotograf Patrik Svedberg

Plattformen Fritidshemspedagogisk forskning är en del av den forskning som bedrivs inom forskningsmiljön Praktiknära utbildningsforskning.

Kontakt

Ansvarig 

Anna Klerfelt

Forskningsgruppen Forskning för fritidshemmets pedagogik (FFRIP) (School-age Educare Research) riktar sig mot att studera fritidshemmet som en utbildningspraktik inom skolans ram, men med ett särskilt uppdrag och ett vidgat perspektiv på kunskap och lärande. Forskningsgruppens utmaningar består av att i samspel med yrkesverksamma fritidspedagoger och grundlärare/fritidshem så väl som studerande bidra till att tillföra verksamhetsfältet och lärarutbildningen kunskaper och beforska olika aspekter för att definiera forskningsområdet. Fritidshemspedagogikens teoretiska grunder behöver utvecklas, samtidigt som det innehåll som utvecklas i fritidshem behöver systematisk utforskning. Forskningsintresset riktas mot verksamhetens förening av pedagogik och omsorg, barns perspektiv, lek, kamratrelationer, samarbete och estetiska uttryck. En av de allra viktigaste frågorna att beforska just nu är fritidshemmets potential för att välkomna nyanlända barn. Forskargruppens utmaningar har även en metodologisk dimension. För att kunna följa och analysera barns meningsskapande processer och intersubjektiva kompetens behöver metodiska verktyg utvecklas.Sidan uppdaterad 2017-08-25

Sidan uppdaterad 2017-06-08

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information