Praktiknära utbildningsforskning (PUF)

Forskningsmiljön PUF bedriver forskning som har tydlig relevans för skolans, förskolans och fritidshemmets praktiker. Vi arbetar för en hållbar samverkan mellan forskning och utbildning i alla olika skolformer. Forskningssamarbetena är såväl regionala, nationella som internationella.

Kontakt

 Jesper Boesen

Gemensamt för forskningen i miljön är att den från frågor som olika aktörer inom utbildningssystemet kan ställa sig i sin yrkesutövning. Därmed har forskningen tydlig relevans inte bara för grundskola, gymnasieskola, fritidshem och förskola, utan även för lärarutbildning. Flera av miljöns forskare är också djupt involverade i JU:s lärarutbildningsprogram.

Forskningsmiljön PUF är organiserad i tre forskargrupper som på olika sätt speglar den gemensamma inriktningen med praktiknära utbildningsforskning. Dessa grupper är:

  • Förskolepedagogisk-didaktisk forskning (Preschool Education research)
  • KunskapsKulturer & UndervisningsPraktiker (Epistemic Cultures & Teaching Practices)
  • Matematikdidaktisk forskning (Mathematics Education Research)

Sidan uppdaterad 2018-12-05

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information