Oral hälsa

Inom forskningsprogrammet finns, jämte de odontologiska fakulteterna, den mest omfattande odontologiska utbildningen och forskningen i Sverige. I ett internationellt perspektiv rankas forskningen mycket högt.

Kontakt

Ansvarig:

Ulrika Lindmarklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Koordinator:

Susanne Johannesson


Nyheter

Oral hälsa är uppbyggd kring ett etablerat samarbete mellan Hälsohögskolan, Jönköping University och Odontologiska Institutionen i Jönköping. Det finns mycket goda förutsättningar för ett kraftfullt, långsiktigt och stabilt samarbete även fortsättningsvis. Områden inom samarbetet är grundutbildning, magisterutbildning, specialistutbildning för tandläkare, forskarutbildning samt patientnära forskning.

Forskningsområden

Det finns tre traditionellt starka forskningsområden. Det första området är barn och ungdom, där fokus ligger på diagnostik, behandling och prevention. Det andra området är vuxna och äldre individer, med starka beröringspunkter inom epidemiologi och folkhälsa, multidisciplinär oral rehabilitering samt prevention. Det tredje området är funktionshinder och oral hälsa. Under 2011 publicerades mer än tio vetenskapliga artiklar i odontologiska och medicinska internationella tidskrifter. En licentiatavhandling lades fram under året.


Konkurrenskraft

Forskningsprogrammets verksamhet har under de senaste åren visat på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Forskarutbildning inom ämnet oral hälsovetenskap bedrivs på Hälsohögskolan. Utöver fyra universitet är Hälsohögskolan den enda institutionen i Sverige som bedriver forskarutbildning inom oral hälsovetenskap, vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap.

Samarbetet mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen syftar till att skapa en stark profil med tydligt fokus på grundforskning och klinisk forskning. I ett nationellt perspektiv kommer forskningsprogrammet oral hälsa att stärka den odontologiska forskningen. Detta är av mycket stor betydelse då den nationella forskningen behöver stärkas för att bli konkurrenskraftig på en internationell arena.

Samverkan

Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen har ett stort antal nationella och internationella samarbetspartners inom forskning, utvecklingsarbete och utbildning. Inom multidisciplinär oral rehabilitering samverkar Odontologiska Institutionen med flera företag inom bioteknisk industri.

Utvecklingsmöjligheter

Forskningsprogrammet har som ett viktigt mål att under de kommande åren bli ett tydligt nationellt odontologiskt centrum för klinisk och hälsovetenskaplig forskning, samt för utbildning på olika nivåer.

Sidan uppdaterad 2019-06-18

Sidan uppdaterad 2010-10-12
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information