Hållbar Journalistik

Skolflicka

Om journalistik för en hållbar framtid och en hållbar framtid för journalistiken

Hållbar Journalistik är ett forskningsprogram som bedrivs i samarbete mellan MKV-miljöerna vid Högskolan i Jönköping och Örebro universitet samt JIBS Media Management and Transformation Centre . Syftet med forskningen är att studera journalistiken i relation till hållbar utveckling.

Forskningen inom Hållbar Journalistik handlar både om samhällets och journalistikens framtida hållbarhet, och utgår ifrån två aktuella kriser:

  • Samhällets hållbarhetskris, t.ex. miljökriser, demokratiska kriser, fattigdom, finanskriser, väpnade konflikter osv.
  • Journalistikens hållbarhetskris, som beror på att annonsintäkter sjunker, publiksiffror sviktar, och att konkurrensen från de många informationsspridarna online är hård.

Hållbar Journalistik föreslår att dessa två hållbarhetskriser är sammanlänkade.

Ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och ekologiskt – är beroende av en journalistik som på allvar och med kvalitet hanterar samhällets hållbarhetsfrågor, och en hållbar framtid för journalistiken som praktik och företagande är beroende av förmågan att göra just detta.

Forskningen som bedrivs inom programmet studerar journalistiken i bred bemärkelse: både traditionell journalistik och nya former av journalistik i ”gamla” såväl som ”nya” medier. Den inriktar sig på att identifiera hinder och möjligheter för hållbar utveckling genom att studera journalistiken från olika perspektiv, t.ex. journalistikens ekonomi, organisation och innehåll. Ett grundantagande för Hållbar Journalistik är att hållbar utveckling enbart kan åstadkommas genom sådana integrerade forskningsansatser och med nära kontakt med den journalistiska praktiken.

Sidan uppdaterad 2015-08-27


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information