Medie- och kommunikationsvetenskap

Medierna genomsyrar i stort sett hela vår tillvaro. Därför har forskningsfältet Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) vuxit snabbt under de senaste decennierna.

Kontakt

Ansvarig:

Peter Berglez

MKV vid högskolan i Jönköping har en stark internationell profil. Miljön är internationellt erkänd inom området miljökommunikation i allmänhet och klimatjournalistik i synnerhet samt inom området global journalistik. Forskningen stödjer MKV-programmet och leds av professor Peter Berglez.

Medie- och kommunikationsforskningen vid högskolan i Jönköping är profilerad mot hållbar kommunikation. Målsättningen med forskningen är att utveckla kunskap om hur kommunikation i olika sammanhang – i journalistiken, i organisationer, i politiken osv. – kan bidra till att FNs 17 hållbarhetsmål uppnås, dvs. till ett hållbart samhälle. Forskningsmiljön intresserar sig för samtliga tre dimensioner av hållbarhet – miljömässig, social och ekonomisk – och hur kommunikation i olika former kan bidra till att balansera dessa.

Inom ramen för forskningsprofilen har MKV-forskarna drivit programmet Hållbar journalistik, vars målsättning var att utveckla kunskap om journalistikens bidrag till ett hållbart samhälle samt om journalistikens egen framtida hållbarhet. Läs mer om detta program och boken Sustainable Journalism: Integrating the Environmental, Social, and Economic Challenges of Journalism här.  


Sidan uppdaterad 2019-04-10

Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information