Forskningen inom Material och tillverkning är inriktad på materialegenskaper och tillverkningsprocesser för gjutna material.

Bakgrund

Vårt forskningsarbete baseras på experiment i laboratoriet såväl som omfattande experiment i industrin. Våra studier utförs inom områden som kinetik för omvandlingsfaser genom värmeanalys, kopplingar mellan mikrostrukturer och mekaniska och fysikaliska egenskaper, fraktografi samt strukturmekanik.

Syftet med vår forskning är att utveckla kunskap om relationen mellan materialsammansättning, smältkvalitet, process, geometri och defektbildning samt deras relation till materialets och komponenternas mekaniska och fysikaliska egenskaper. Denna kunskap kan sedan utgöra en bas för matematisk modellering och simulering av gjutna komponenter. Genom modellering och simulering kan forskare inom material och tillverkning undersöka olika fenomen när det är svårt, eller till och med omöjligt, att utföra relevanta fysiska experiment.