Strategiskt mentorskap – Mentorskapsprogram för arbetsplatsförlagt lärande

Mentorskap erbjuder ett överlägset sätt att lära sig yrkeskunskap och för att socialiseras in på arbetsplatsen enligt flera studier som vi har tagit del av. Den här rapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster presenterar en modell för ett strategiskt mentorskap som utvecklades i ett ESF-projekt och jämför den med forskningslitteratur om mentorskapsmodeller för arbetsplatslärande. Författare är Cecilia Bjursellöppnas i nytt fönster och Rebecka Florin Sädbomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-06-16