Men's Shed

Joel Hedegaardöppnas i nytt fönster driver ett projekt om Men's shed, ett fenomen som har sitt ursprung i Australien och Nya Zeeland och som handlar om äldre män som träffas regelbundet kring olika aktiviteter, tillexempel att snickra. Hedegaard har bland annat intervjuat deltagarnas partners, både i Australien och Nya Zeeland samt i Danmark dit konceptet nu har spridit sig. 

Läs mer om Hedegaards forskning och Men's shed härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och här.

Shed: Ahl, H., Hedegaard, J. & Golding, B. (2017). How the Men’s Shed idea travels to Scandinavia. Australian Journal of Adult Learning, 57(3):316-333.

Sidan uppdaterad 2020-06-16