Undervisning om materia

Partikelflöde

Handlingskompetens för hållbar utveckling kräver bland annat kunskaper inom naturvetenskap. Projekten i inriktningen naturvetenskapens didaktik inom forskningsplattformen för hållbar utveckling undersöker därför hur lärandet av detta innehåll kan ske och främjas i undervisningen.

Syftet är dels att projekten skall ha relevans för utbildning för hållbar utveckling och dels vara skolnära. Det senare innebär att frågorna identifieras av lärare och forskare och är - i ett långsiktigt perspektiv - av betydelse för 1-19-skolans lärandepraktik.

Pågående forskningsprojekt

Barn och partikelmodellen. En studie om hur elever kan hjälpas i att utveckla en mikroskopisk partikelmodell för materia.

A conceptual change from Bohr to Born. En studie om lärandet under övergången från ett partikeltänkande till en dualistisk (våg/partikel-) förståelse för materiens egenskaper.

Examensarbeten

Vi erbjuder handledning av examensarbeten inom området naturvetenskapernas didaktik, speciellt med inriktning mot frågor som är kopplade till hållbar utveckling. Kontakta gärna någon av oss för mer information.

Förslag till ämnen

  • Lärande kopplat till undervisningsmetoder för partikelmodellen. Kontaktperson: Robert Gunnarsson
  • Lärare/elevers förståelse för sambandet mellan hållbar utveckling och naturvetenskap. Kontaktperson: Dusan Zelic
  • Undervisning om energi utifrån exergibegreppet. Kontaktperson: Per Bergström

Tidigare examensarbeten

Exempel på några tidigare genomförda arbeten inom området:

AnnaSara Karlsson (2010). Materiens partikelnatur och densitet - en studie om gymnasieelevers uppfattningar.

Johanna Windestål (2010). Elever förklarar vardagliga fenomen med partikelmodeller - hur elever resonerar kring avdunstning och kondensation av vatten.

Lotta Hedén och Ida Jonsson (2010). "Dom är svinsmå. Allt det här är vattenmolekyler!" - en kvalitativ undersökning i årskurs 3 om elevers resonemang av vattnets fasövergångar.

Sine Engborg och Annelie Knutsson (2010). Energiundervisning - en studie om gymnasielärares tankar om energi.

Sidan uppdaterad 2017-06-08

*
*
*
*
*


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information