Publikationer

  • Tideman, M., Lövgren, V., Malmqvist, J. (2020). Övergången från ung till vuxen för personer med funktionsnedsättning: en kartläggning av detvetenskapliga kunskapsläget. Stockholm: Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Mer information
  • Hammarsten, M., Szczepanski, A., Boldemann, C., Öhman, M. (2020). Pedagogiken ska inte stanna innanför tröskeln. Jönköpings-Posten Mer information
  • Nilsson, M. (2020). Hezbollah and the Framing of Resistance. Third World Quarterly Mer information
  • Lindberg, Y., Cedergren, M., Edfeldt, C., Johansson, I., Schwartz, C. (2020). Vilken litteratur (o)synliggörs inom romanska språk i svensk högre utbildning och forskning?. In: Litteraturdidaktik: Språkämnen i samverkan Stockholm: Natur och kultur Mer information
  • Hammarsten, M. (2020). "Håll lektioner utomhus för att minska smittan". Dagens Nyheter Mer information

Alla träffar från DiVA (453)

Sidan uppdaterad 2020-05-26

Sidan uppdaterad 2020-01-21