Projekt

CHILD:s forskning och projekt är indelade efter tre teman: Barn, förskola och skola, Barn och funktionsnedsättning samt Barn och hälsa.

Barn, förskola och skola

Barn och funktionsnedsättning

Barn och hälsa

  • Barn på radiologiska kliniken - studier i smärta, oro och kommunikation i samband med en akut röntgenundersökning ProjektinformationPDF
  • Se mig, prata med mig och lyssna på mig (om barn som anhöriga) ProjektinformationPDF
  • Hälsa hos små barn (1-6 år) med cancer ProjektinformationPDF
  • Att använda patientrapporterade utfallsmått i nationella kvalitetsregister för barn och unga med långvarig sjukdom ProjektinformationPDF
  • Tonårsutveckling - ett prospektivt longitudinellt program som avser att studera tonåringars sociala nätverk, missbruk, psykiska hälsa och skolfungerande ProjektinformationPDF
  • Självrapporterad delaktighet för ungdomar med funktionsnedsättningar och långvariga ohälsotillstånd ProjektinformationPDF
  • Barn med astma - en prospektiv studie om hur läkemedel påverkar saliv ProjektinformationPDF
  • Bemötande som gör skillnad för barn med autismspektrumtillstånd ProjektinformationPDF

Läs mer om projekt med internationella samarbetspartners

Sidan uppdaterad 2018-01-24


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information