Aktuellt inom CHILD

 • EU projekt om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan
  2020-08-13 Forskare i CHILD kommer att medverka i ett EU projekt som handlar om inkluderande utbildning och inkluderande lärmiljöer i skolan där läraren har en nyckelroll. Projektet har beviljats motsvarande ungefär drygt 4 miljoner svenska kronor. ”Inclusive Assessment Map – I AM” heter projektet som har syftet att utveckla och pröva ett sätt att kartlägga lärmiljön och ge lärare stöd i utveckling av inkluderande lärmiljöer i skolan.
  Läs mer
 • En rapport från Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan
  2020-07-01 "Strengthening the quality of early childhood education and care through inclusion” heter den policyrapport som nyligen publicerades av Europeiska kommissionen om inkludering i förskolan. Den utgår ifrån att inkludering är en viktig del av kvalitet i förskolan. Rapporten vänder sig till politiker och beslutsfattare inom EU-länderna som stöd för att utveckla förskoleverksamheten och öka likvärdigheten inom förskolan och i sin förlängning i samhället. Den relaterar till FN:s hållbarhetsmål (SDG2030) och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.
  Läs mer
 • Ny podcast med CHILD-forskaren Frida Lygnegård
  2020-06-22 Frida Lygnegård har under juni månad spelat in en podcast där hon samtalar med de inbjudna gästerna; Barnombudsmannen, Elisabeth Dahlin samt professor Disa Bergnehr vid avdelningen för Socialt arbete på Hälsohögskolan.
  Läs mer
 • Ojämlikhet i välstånd och inkomst mellan länder och kopplingen till ungdomars mentala välmående
  2020-06-17 När den internationella rapporten över skolbarns hälsovanor (HBSC) släpptes inför Kristihimmelsfärd av WHO så släppte också forskare kopplade till skolbarns hälsovanor ett specialnummer i Journal of adolescent health. I en av artiklarna är docent Lilly Augustine, forskare i CHILD, en av medförfattarna. Artikeln heter: “National-Level Wealth Inequality and Socioeconomic Inequality in Adolescent Mental Well-Being: A Time Series Analysis of 17 Countries ”.
  Läs mer
 • COVID-19 pandemin och dess påverkan bland lärare och studenter inom högre utbildning
  2020-06-11 En forskargrupp med flera forskare, bland annat från CHILD, har påbörjat en studie som handlar om hur lärare och studenter har fått anpassa sig till COVID-19 pandemin när det gäller att anpassa undervisning, hur de uppfattar distansundervisning, stress och kreativitet.
  Läs mer
Gilla oss på Facebook

Sidan uppdaterad 2020-08-24