ARN-J (Aging Research Network - Jönköping)

Forskningen inom ARN-J belyser en bred kompetens i gerontologisk forskning och ska ligga i framkant för äldreforskningen nationellt och internationellt.

Kontakt

Forskningsmiljöansvariga:

Anna Dahl Aslan

Ingemar Pingo Kåreholt
Forskningskoordinator:

Susanne Johannesson

Aktuellt

 • Elmia Äldre 2018

  2017-12-19 Elmia Äldre, konferensen för dig som arbetar med eller har intresse för äldrefrågor, arrangeras 24-25 april i Jönköping.

  Läs mer
 • Forskningsdagar med ARN-J

  2017-10-02 När höstmånaden september visade sig från sin allra bästa sida, var forskningsmiljön ARN-J på Hooks herrgård för att påbörja arbetet med att skriva en gemensam forskningsansökan.
  Läs mer
 • Reseberättelse från The 21st IAGG World Congress of Gerontology and Geriatrics

  2017-09-07 Under några intensiva dagar mitt i högsommaren fanns personal från Hälsohögskolans forskningsmiljö ARN-J på plats när IAGG:s världskongress i Gerontologi och Geriatrik gick av stapeln. 6000 personer från 75 olika länder, tillsammans med ett flertal utställare, hade samlats.
  Läs mer

Målet med vår forskning är att få ökad vetenskaplig kunskap om äldre och åldrande. Kunskapen ska öka förståelsen av människans åldrande och äldres roll i samhället. Den ska också vara relevant för äldre människors livsvillkor, inte minst för kvaliteten inom service, omsorg och vård.

Inom forskningsmiljön ARN-J bedrivs forskning kring äldre och åldrande utifrån ett brett perspektiv. Inom grundforskningen görs bland annat studier kring genetiska faktorer och miljöfaktorers betydelse för åldrandet samt riskfaktorer för demenssjukdom. Den tillämpade forskningen omfattar studier kring behandling och bemötande i äldrevård och äldreomsorg, studier av anhörigas roll och studier av brukarinflytande. Det pågår också forskning där grundforskning och tillämpad forskning möts, till exempel om äldres sociala nätverk, boende och arbetsliv.

Vi är ett 30-tal forskare från olika disciplinära och professionella bakgrunder såsom arbetsterapi, ekonomi, filosofi, folkhälsovetenskap, medicin, psykologi, fysioterapi, omvårdnad, sociologi och socialt arbete. Samarbete mellan olika discipliner leder till innovation och förnyelse. Vår forskningsgrupp har en särskild styrka i sin tillgång till brett upplagda longitudinella befolkningsstudier, vår närhet till praktisk verksamhet inom äldreomsorgen, samt i vår tvärprofessionella sammansättning. Samverkan sker också i övrigt med samhälle och näringsliv främst i regionen, men även med nationella aktörer.

Övriga forskningsinriktningar vid Jönköping University

Sidan uppdaterad 2017-12-18


Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information