A.D.U.L.T.

A.D.U.L.T. är en forskningsmiljö vid Hälsohögskolan som startade hösten 2011. Det övergripande målet är att bedriva högkvalitativ forskning ur ett tvärvetenskapligt perspektiv med inriktning mot personer i yrkesverksam ålder. Forskningen syftar till ökad kunskap om hur vardagsliv, livsstil och förändringar i livet relaterar till hälsa och välfärd, och ska vara till nytta för individer och grupper i samhället. Forskningsmiljön strävar efter att vara en attraktiv mötesplats och att stimulera kunskapsutbyte samt skapa kontaktytor för forskare inom olika discipliner och professioner vid Hälsohögskolan med relevans för A.D.U.L.T.s forskningsområde. I forskningsmiljön medverkar såväl juniora som seniora forskare och doktorander.

Forskning

Aktuellt

Förkortningen A.D.U.L.T. står för Adulthood, Daily life, Utility, Lifestyle och Transition.

Adulthood (Vuxen ålder)
Vår forskning fokuserar på individer och grupper i yrkesverksam ålder.

Daily life (Vardagsliv)
Vår forskning handlar om hur vardagsliv, inklusive arbetsliv, relaterar till hälsa och välfärd.

Utility (Nytta, Användbarhet)
Vår forskning ska vara till nytta för individ- grupp- och samhälle.

Lifestyle (Livsstil)
Vår forskning handlar om livsstil, hälsobeteende och egenvård samt hur dessa faktorer påverkar hälsa och välfärd.

Transition (Övergång, förändring)
Vår forskning handlar om hur olika förändringar i livet relaterar till vård, omsorg, hälsa och välfärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Forskningen i A.D.U.L.T. har en stark förankring i det omgivande samhället, bland annat med patientföreningar, myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer. Samverkan inom forskningsmiljön sker med andra lärosäten både nationellt och internationellt kring skilda projekt.  

Nyheter inom området

 • 2019-06-24
  A.D.U.L.T medverkar i seminarium om digital stress i arbetslivet i Almedalen
  Magdalena Stadin, doktorand på Hälsohögskolan och aktiv i forskningsmiljön A.D.U.L.T, kommer att sitta i paneldebatten i ett seminarium om Digital stress i arbetslivet (kopplat till chefen) i Almedalen den 2 juli mellan kl. 15.00 – 15.45. 
  Read more
 • 2018-10-19

  Workshop med Vårdforskning i Samverkan
  Den 17 oktober arrangerade Vårdforskning i Samverkan (ViS) sin femte workshop, den här gången på Högskolan i Bo
  Read more
 • 2018-07-04
  Män kan vara känsligare för stress än kvinnor
  Doktor Eleonor Fransson var med i Vetenskapsradion för att prata om stress utifrån en nyligen gjord studie. 
  Read more
 • 2018-06-20
  I artikeln Bridge employment – ett fortsatt arbetsliv, publicerad i tidskriften Äldre i Centrum nr 2 2018, berättar professor Anita Björklund Carlstedt om sin forskning om det förlängda arbetslivet och faktorer som påverkar om vi fortsätter att arbeta efter pensionsåldern eller inte.
  Read more

ADULT

Sidan uppdaterad 2019-11-19

Sidan uppdaterad 2012-06-21
Genom att surfa vidare på JU.se godkänner du att vi använder cookies. Mer information